הסתרת מסמך שיתוף

באפשרותך לשתף מסמכים שהתקבלו עם משתמשים נוספים בחשבון אינטרפקס.

במידה והנך הבעלים של המסמך, באפשרותך למחוק את המסמך. פעולה זו תסיר את המסמך מכול תור פקסים משותפים בחשבון לצמיתות.

במידה והנך מורשה 'צפייה ' בלבד למסמך שהתקבל באפשרותך להסתיר בלבד את המסמך.
משתמשים אחרים עם הרשאות שיתוף למסמך זה עדין יוכלו לצפות במסמך בתור המסמכים שלהם. על מנת לצפות במסמך לאחר שהוא הוסתר, יש לבקש מחדש הרשאה מהבעלים של המסמך לשיתוף מחדש.

במידה וביצעת 'עריכה' למסמך שיתוף, תוכל למחוק ולהסתיר את המסמך.

בכדי להסתיר מסמך שיתוף מתור המסמכים:

  • בחר במסמך שהתקבל או שותף אתך בתור המסמכים, לחץ על מחק > הסתר.

הערות:

  1. רק משתמשי שיתוף יכולים להסתיר מסמכים מהתור שלהם, הבעלים של המסמך יכול רק למחוק את המסמך לצמיתות מהמערכת.
  2. לאחר הסתרת מסמך מתור המסמכים שלך, לא ניתן למצוא את המסמך באמצעות לשונית החיפוש מכיוון שהמסמך כבר לא משותף עם חשבונך, על מנת לצפות במסמך פעם נוספת, יש לבקש הפעלת שיתוף מחדש מבעלי המסמך.

 

צור קשר עוד היום

לדבר עם נציג במוקד שלנו על היתרונות שאינטרפקס יכולה להביא לתהליכי התקשורת של הארגון שלך

צור קשר עוד היום