PCI DSS Uyumlu Faks Servisi

Faks içeriğindeki kredi-kartı verilerinin korunması Tam global uyumluluk
Üye-işyeri işlemleri/fax uyumluluk Özel, sağlam BT altyapısı

PCI DSS nedir?

PCI DSS "Ödeme Kartı Endüstrisi Veri Güvenlik Standardı(Payment Card Industry Data Security Standard)" anlamına gelir ve global kredi kartı şirketlerince kredi-kartı bilgisi işleyen, saklayan veya ileten şirketler için güvenli bir ortam sağlamaları noktasında tasarlanmış kurallar bütünüdür. Veri ihlallerindeki patlama müşteri kredi hesaplarındaki tehlikeyi artırıyor, bu nedenle PCI DSS standartları dünya çapındaki üye işyerleri için giderek daha önemli bir gereklilik haline geliyor.

PCI DSS uyumlu olmanız gerekli mi?

Kredi kartı numaralarının(PCI'da "ödeme kartı verisi" olarak adlandırılır) açık olarak yer aldığı fakslar gönderiyorsanız, PCI DSS ile uyumlu olmalısınız.

InterFAX Güvenli Bölgesi

Yıllardan beri bir üye işyeri olarak InterFAX, PCI DSS standartları ile hep uyumlu oldu ve yeni değişikliklerde güncelliğini korudu. InterFAX Güvenli Bölgesi'ni geliştirerek - müşteri verilerinin en üst-düzeyde korunduğu özel bir servis hazırlamayı amaç edindi.

InterFAX'ın normal faks işleyişi ile nasıl farklılaşıyor?

Standart servisimizde InterFAX, sistemlerimizden geçen faks içeriğinde pasif bir devre gibi davranır. Müşterilerimize faks güvenliklerini geliştirebilmeleri için SSL ve PKI ile popüler bir özelliğimiz olan ve faks işlemi sonrası faks imajlarının sunucularımızda kaydedilmediğinin garantisi olan "faksı otomatik sil" seçeneklerimizi sunmaktayız.

InterFAX Güvenli Bölgesi ile de, fakslarınız daha farklı ve daha sıkı bir alt sistemden gönderilir, bu sistem çok zor uyumluluk testlerinden geçirilmiştir. Bunun anlamı InterFAX'ı dış kaynak olarak kullandığınızda PCI DSS-uyumlu olacağınızdır.

Global Uyumluluk Taahhüdü

ABD'deki HIPAA ve Japonya'daki Privacy Mark ile ve Avrupa, Avustralya ve diğer ülkelerdeki gizlilik standartlarıyla zaten uyumluyuz. InterFAX, global gizlilik ve güvenlik düzenlemelerine daima stratejik bir öncelik vermektedir.

InterFAX Güvenli Bölgesi hakkında tartışmak veya faks işlemlerinize nasıl uyumlu hale geleceği hakkında bilgi için lütfen Bize Ulaşın.

Bize ulaşın

InterFAX'ın kurumunuza getireceği faydalar hakkında bilgi almak için ekimibizden biriyle konuşabilirsiniz.

Bize ulaşın