Fax API - Her Türlü Geliştirme Ortamından Faks Gönderin

Java Fax API
 • Send a fax
  
  java.io.File file = new File(absoluteFilePath);
  InterFAX interFAX = new DefaultInterFAXClient("username", "password");
  APIResponse apiResponse = interFAX.sendFax(faxNumber, file);
  
 • Check sent fax status
  
  InterFAX interFAX = new DefaultInterFAXClient();
  OutboundFaxStructure[] outboundFaxStructures = interFAX.getFaxList();
  
 • Retrieve received fax
  
  InterFAX interFAX = new DefaultInterFAXClient();
  InboundFaxStructure[] inboundFaxStructures = interFAX.getInboundFaxList();
  
  InterFAX interFAX = new DefaultInterFAXClient();
  InboundFaxStructure inboundFaxStructure = interFAX.getInboundFaxRecord("999999999");
  
  InterFAX interFAX = new DefaultInterFAXClient();
  byte[] faxImage = interFAX.getInboundFaxImage("999999999");
  
PHP Fax API
 • Send a fax
  
  use Interfax\Client;
  
  $interfax = new Client(['username' => 'username', 'password' => 'password']);
  $fax = $interfax->deliver(['faxNumber' => '+11111111112', 'file' => 'folder/file.pdf']);
  
  // getStatus will refresh the status of the fax from the server, if it's less than 0, then the fax is still pending.
  while ($fax->getStatus() < 0) {
    sleep(5); // wait 5 seconds
  }
  
  // false prevents another request for status
  echo $fax->getStatus(false) === 0 ? 'SUCCESS' : 'FAILURE';
  
 • Check sent fax status
  
  $fax_ids = [ ... ]; // array of fax ids
  $client->outbound->completed($fax_ids);
  $fax = $client->outbound->find(999999999);
  
 • Retrieve received fax
  
  $faxes = $inbound->incoming();
  $fax = $inbound->find(999999999);
  $fax = $client->inbound->find(999999999);
  if ($fax) {
    $image = $fax->image();
    $image->save('path/to/save/file/to.pdf');
  }
  
Python Fax Library
 • Send a fax
  
  from interfax import InterFAX
  
  interfax = InterFAX(username="username", password="password")
  fax = interfax.deliver(fax_number="+11111111112", files=["folder/fax.pdf"])
  fax = fax.reload() # resync with API to get latest status
  fax.status # Success if 0. Pending if < 0. Error if > 0
  
 • Check sent fax status
  
  interfax.outbound.all()
  interfax.outbound.find(999999999)
  image = interfax.outbound.image(999999999)
  Image(id=999999999)
  image.data
  image.save("fax.tiff")
  
 • Retrieve received fax
  
  interfax.inbound.all()
  interfax.inbound.find(999999999)
  image = interfax.inbound.image(999999999)
  Image(id=999999999)
  image.save("fax.tiff")
  
Ruby Fax API
 • Send a fax
  
  require 'interfax'
  
  interfax = InterFAX::Client.new(username: 'username', password: 'password')
  fax = interfax.deliver(faxNumber: "+11111111112", file: 'folder/fax.pdf')
  fax = fax.reload # resync with API to get latest status
  fax.status # Success if 0. Pending if < 0. Error if > 0
  
 • Check sent fax status
  
  interfax.outbound.all
  interfax.outbound.find(999999999)
  image = interfax.outbound.image(999999999)
  image.data
  image.save('fax.tiff')
  
 • Retrieve received fax
  
  interfax.inbound.all
  interfax.inbound.find(999999999)
  image = interfax.inbound.image(999999999)
  image.data
  image.save('fax.tiff')
  
.Net Fax API
 • Send a fax
  
  using InterFAX.Api;
  var interfax = new FaxClient();
  var options = new SendOptions { FaxNumber = "+11111111112"};
  
  var fileDocument = interfax.Documents.BuildFaxDocument(@".\folder\fax.txt");
  var messageId = await interfax.SendFax(faxDocument, options);
  
 • Check sent fax status
  
  var faxes = await interfax.Outbound.GetList();
  var fax = interfax.Outbound.GetFaxRecord(999999999)
  
 • Retrieve received fax
  
  var faxes = await interfax.Inbound.GetList(new ListOptions { UnreadOnly = true });
  var fax = await interfax.Inbound.GetFaxRecord(999999999);
  using (var imageStream = await _interfax.Inbound.GetFaxImageStream(999999999))
  {
    using (var fileStream = File.Create(@".\image.tiff"))
    {
      Utils.CopyStream(imageStream, fileStream);
    }
  }
  
Node.js Fax API
 • Send a fax
  
  import InterFAX from 'interfax';
  let interfax = new InterFAX();
  
  interfax.deliver({
   faxNumber : '+11111111112',
   file : 'folder/fax.pdf'
  }).then(fax => {
   return interfax.outbound.find(fax.id);
   //=> find the fax we just created
  }).then(fax => {
   console.log(fax.status);
   //=> the status of the fax we just sent
  })
  .catch(error => {
   console.log(error);
   //=> an error object
  });
  
 • Check sent fax status
  
  interfax.outbound.all({
   limit: 5
  }).then(faxes => {
   console.log(faxes); //=> an array of fax objects
  });
  interfax.outbound.find(999999999)
   .then(fax => {
    console.log(fax); //=> fax object
   });
  interfax.outbound.image(999999999)
   .then(image => {
    console.log(image.data); //=> TIFF image data
    image.save('file.tiff'); //=> saves image to file
   });
  
 • Retrieve received fax
  
  interfax.inbound.all({
   limit: 5
  }).then(faxes => {
   console.log(faxes); //=> an array of fax objects
  });
  interfax.inbound.find(999999999)
   .then(fax => {
    console.log(fax); //=> fax object
   });
  interfax.inbound.image(999999999)
   .then(image => {
    console.log(image.data); //=> TIFF image data
    image.save('file.tiff'); //=> saves image to file
   });
  
Ücretsiz geliştirme programımız için şimdi kayıt olun ve InterFAX Faks API'lerine hemen ulaşın
 • Donanım ihtiyacı yoktur.
 • Yazılım kurulumuna gerek yoktur.
 • Herhangi bir telefon hattına ihtiyaç yoktur.

InterFAX bütün popüler Ofis programları formatlarını, PDF ve HTML dosyalarını kabul eder ve belirttiğiniz numaraya fax gönderir. Fax API'ımız basit fax gönderme/alma ve gelişmiş özellikler olarak aynı anda birçok yere gönderme, ertelenmiş gönderme, doküman çözünürlüğü ve daha fazlasını yapabilir.

Geliştirici Olarak Kaydolun

Kaynaklar

İstemci Kütüphaneleri
Java, .Net, PHP, Ruby vedaha fazla program için yazılmış kütüphaneleri kullanarak dakikalar içinde sisteminizi çalışır hale getirin.
Geliştiriciler İçin Klavuz
Nasıl yapıldığını öğrenin.
API Metodları
REST ve SOAP dahil bütün API metodları hakkında dokümantasyon
Geliştiriciler için Forum
Sorularınızı geliştiriciler için özel destek uzmanlarımıza sorabilirsiniz.

Sahip Olacaklarınız

Ücretsiz Kayıt
Geliştirici programımıza katılmak ücretsizdir.
Ücretsiz Faks
Daha önceden belirlemiş olduğumuz fax numarasına istediğiniz kadar ücretsiz test faksları gönderebilirsiniz.
Ücretsiz Destek
Destek takımımız uygulamanızı yazmanız ve çalıştırmanızı sağlamak için yardıma her an hazırdır.
Geliştirici API'na Erişim
Seçtiğiniz REST, SOAP veya SMTP arayüzü.

Özellikler

Kurlum Gerektirmez
Faks yazılımı, sunucu ve telefon hattı düşünmeden dakikalar içinde çalışır hale gelin.
Şifreli Faks
Gelen ve giden faks mesajlarıiçin SSL erişimi ve şifrelemesi ile gelişmiş güvenlik.
Küresel Erişim
Dört kıtaya dağılmış olan faks sunucularımız ile istediğiniz yere faks gönderin.
HIPAA Faks
HIPAA gibi en sıkı endustri regulasyonları ile uyumludur.
Limitsiz Büyüyebilme
İster 10 ister 10.000 faks gönderin. Sunucularımız sorunsuz olarak fakslarınız gönderecektir.
Outbound PCI DSS Faks
Yeni zorunlu standardı sağlayarak kredi kartı bilgileri için en yüksek güvenliği sağlar.
Tam Kontrol
Web tabanlı yönetici ekranları kontrol seçeneklerini ve aktiviteleri takip etmenizi sağlar.
EU Veri Koruması
EU veri koruma direktifleri ile uyumlu çalışarak bütün faksların EU içinde halledilmesini sağlar.

Örnek Kullanımlar

Otomatik Faturalama
Sipariş işleme sistemi ile faks faturalarını ve sipariş onaylarını otomatikleştirin.
Online Restoran Siparişleri
Hızlı servis için web sitelerinden yapılan siparişleri otomatik olarak restoranlara fakslayın.
Yolcu Rehberleri
Yolcu yöntemi sistemleri üzerinden direk olarak yolcuların rehberlerini ve ilgili bilgileri fakslayın.
İş Akışı
İş akışı yönetim sistemleri üzerinden uzaktaki personelinize iş emirlerini fakslayın.
FAXCOMEXLib Alternatifi
Uygulamanıza Windows faks kütüphanesini entegre etme derdinden kurtulun.

Bize ulaşın

InterFAX'ın kurumunuza getireceği faydalar hakkında bilgi almak için ekimibizden biriyle konuşabilirsiniz.

Bize ulaşın