Avrupa Birliği (EU) Veri Koruma Programı Uyumlu Faks

  • EU sınırlarında kişisel veri taşınmasını sınırlar
  • Online işlemlere tüketici güvenini artırır
  • Kurumların kendi asıl işlerine odaklanmasına olanak tanır

Kişisel Verinin Korunması

Kişisel veri bir bireyin özel, profesyonel veya genel hataına ilişkin herhangi bir bilgi olabilir. Bu bilgi bir isim, fotoğraf, veya eposta adresi de olabilir; banka detayları, sağlık bilgileri, veya bir bilgisayarın IP adres'i de. Günümüz dijital çağında kişisel verilerin toplanması ve saklanması hayati bir öneme haizdir, çünkü iş dünyasında bu tür bilgilerin farklı yollarla kullanılması kaçınılmazdır.

Avrupa Birliği(EU) kanunlarına göre kişisel veriler ancak belirli koşullar ve şartlar altında toplanabilir.EU kanunlarınca garanti altına alınmış olan haklar uyarınca, verileri toplayan ve yöneten kurumlar kötü kullanımın engellenmesinden birinci derecede sorumludur.

Her gün EU iş dünyası, sivil otoriteler ve bireyler büyük miktarda veriyi birliğin 27 üye ülkesi sınırlarında transfer etmektedirler. EU kuralları birliğin sınırları dahilinde kişisel verilerin yüksek koruma standartlarında garanti altına alınmasını zorunlu kılar.

Veri Koruma Programı Hakkında

EU Veri Koruma Programı, Avrupa Birliği ülkelerinde kişisel verilerin serbestçe dolaşımı ve kullanılmasını düzenler. Avupa Birliği Komisyonu ilgili kural ve yönetmelikleri teknolojik değişikliklere göre kurulduğu 1995 yılından itibaren düzenlemektedir. Bu kurallar yalnızca kişisel verinin korunmasını amaçlamakla kalmayıp, EU'da serbestçe dolaşımını da garanti eder.

InterFAX'ın EU Veri Koruma Özelliği

İnternet faks ile gönderilen tüm kişisel verilerin AB sınırları içinde kalması ve korunmasını sağlamak için, InterFAX EU Veri Koruma çözümü sunuyor. Bu hususta yer alan tek Internet faks hizmeti, EU Veri Koruma Programı doğrultusunda, aktivasyondan uygulamaya kadar kullanıcılarına tamamen şeffaftır. Bu yeni özellikle EU sınırları içinde (veya başka herhangi bir yetkili ülke) InterFAX müşterileri programla uyumlu hale gelmiştir. Bu özelliği aktif hale getirmek için kullanıcılar InterFAX müşteri hizmetleriyle irtibat kurmalıdır. Böylece kişisel veri dolaşımı Avrupa içindeki sunucularla sınırlandırılacaktır. Avrupa Birliği sınırlarını dahilinde kişisel veri gönderimi yapan her türlü şirket ve kurum için EU Veri Koruma Programı çözümü hesap bazında uygulanabilmektedir.

Bize ulaşın

InterFAX'ın kurumunuza getireceği faydalar hakkında bilgi almak için ekimibizden biriyle konuşabilirsiniz.

Bize ulaşın