Gizlilik politikasını

ABD ve Kanada Gizlilik politikasını görüntülemek için burayı tıklayın.

Upland Software, Inc.

22 Mayıs 2018 tarihinden itibaren geçerlidir

Upland Software, Inc. ve InterFax Communications Limited dahil bağlı şirketleri, (birlikte "Upland" veya "Biz" olarak anılacaktır) gizliliğinize saygı duyar ve kişisel bilgilerinizin korunma taahhüdü verir.

Bu gizlilik bildiriminde, www.uplandsoftware.com ile www.interfax.net dahil, web sitelerimizi (" Siteler") ziyaret ettiğinizde, Upland'in sahibi olduğu veya işlettiği platform ürün veya hizmetlerini ("Platformlar") kullandığınızda ya da bizimle internet üzerinden iletişim kurduğunuzda Upland'in topladığı kişisel bilgileri toplama ve kullanma şekli açıklamaktadır. Bu gizlilik bildirimi, kişisel bilgilerinizin tarafımızca kullanımı konusunda sahip olduğunuz seçenekler ve bu bilgilere nasıl erişeceğiniz ya da bunları nasıl düzenleyeceğiniz hakkında bilgi verir.

Bu gizlilik bildiriminde geçen "kişisel bilgi" ifadesi; ad, kimlik numarası, konum verisi, online tanımlayıcı ya da size özel bir veya daha fazla kriter gibi bir tanımlayıcı vasıtasıyla kimliğinizin doğrudan veya dolaylı olarak belirlenmesini mümkün kılacak her türlü bilgiyi ifade eder.

2016 yılında yayınlanan AB Genel Veri Koruma Yönetmeliği'ne (" GDPR") uygun olarak, Upland kendi Sitelerinde hem denetleyici hem de sorumlu sıfatına sahiptir.

Gizlilik bildirimiyle ilgili soru veya şikayetleriniz için privacy@uplandsoftware.com adresinden bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Kişisel Bilgilerin Toplanması

Kişisel bilgiler aşağıdaki durumlarda toplanır:

 • Bize ilettiğiniz bilgiler

Ad, e-posta adresi, posta adresi ve telefon numarası gibi kişisel bilgileri doldurduğunuz formlar ya da posta, telefon, e-posta ve diğer yollarla gerçekleştirilen görüşmelerde bize iletebilirsiniz. Ayrıca, Hizmetlerimiz hakkında soru sorduğunuzda, yayınlara abone olduğunuzda, pazarlama malzemesi veya güncellemelerin tarafınıza gönderilmesini talep ettiğinizde, Upland Community portalına eriştiğinizde ya da bir etkinliğe kayıt olduğunuzda veya katıldığınızda (ör. Upland sponsorluğunda gerçekleştirilen ve/veya Upland'in tanıtım yaptığı üçüncü taraf bir etkinlik) halinde de kişisel bilgilerinizi bizimle paylaşabilirsiniz.

Bunlarla birlikte, bir Platforma erişim sağlamak üzere bilgi talebinde bulunarak bizimle iletişime geçtiğinizde (internet üzerinden veya diğer yollarla), isteğinizin yerine getirilmesi için gerekli olan kişisel bilgiler; Platform erişiminizin sağlanması, tarafınıza destek sunulabilmesi ve tarafınızla iletişime geçilebilmesi için toplanır.

 • Müşterilerimiz adına topladığımız bilgiler

Upland, Müşterilerinden ("Müşteriler") gelen talimatlar doğrultusunda müşterileri adına, kişisel bilgiler toplar ve işleyen sıfatıyla (veya alt işleyen) Müşterileri adına işler. Siz Platformları kullanırken Upland'in Müşteri taleplerine göre bilgi topladığını ve kişisel bilgilerini işlediği münferit son kullanıcılarla doğrudan ilişkisi bulunmadığını unutmayın.

Müşterilerimiz, size sağladıkları hizmetlerle ilgili bilgi talebinde bulunur. Bu bilgiler, size sundukları hizmetlere bağlı olarak isim, adres, iletişim bilgileri, cinsiyet, doğum tarihi gibi kişisel bilgiler ile vatandaşlık numarası, çalışan kimliği numarası, çalışan kayıtları gibi benzersiz tanımlayıcı bilgiler bulunabilir.

Müşterilerimize ait web sitelerinde sunulan giriş hizmetlerini kullanarak Bazı Platformlarımızda oturum açabilirsiniz. Bu hizmetler kimliğinizi doğrulayarak adınız ve e-posta adresiniz gibi belirli kişisel bilgilerinizi kayıt olma formlarımıza önceden doldurarak bizimle paylaşma seçeneği sunar.

 • Hizmetlerimizi kullanımınızla ilgili olarak toplanan bilgiler

Çoğu web sitesi gibi, Sitelerimizi ziyaret ettiğinizde veya Platformlarımıza erişim sağladığınızda bilgisayarınızla ilgili teknik bilgiler otomatik olarak toplanır. Bu bilgiler; IP adresi, tarayıcı türü, internet servis sağlayıcı, yönlendiren sayfa/çıkış sayfası, işletim sistemi ve genel coğrafi konum (kesin coğrafi bilgi toplanmaz) gibi bilgilerinizi içerebilir. Platformlarımızı indirmeniz veya kullanmanız halinde, sistem ve performans bilgileri gibi cihaz tanımlayıcı bilgiler toplanır.

Otomatik olarak toplanan bu teknik bilgiler, diğer kişisel bilgilerinizle birleştirilebilir. Bu işlem, pazarlama ve analiz çalışmalarının iyileştirilmesi amacıyla yapılmaktadır.

Kişisel Bilgilerin Kullanımı

Kişisel bilgiler aşağıda açıklanan amaçlarla kullanılacaktır:

 • Site ve Platformları sunmak, bakımlarını gerçekleştirmek, iyileştirmek ve korumak

 • Teknik sorunları çözmek ve müşterilerden gelen hizmet taleplerine yanıt vermek

 • Yeni ürün ve hizmetler geliştirmek

 • Kimliğinizi doğrulamak, hesapları ve etkinlikleri doğrulamak

 • Şüpheli veya sahtekarlık içeren etkinlikleri incelemek ve şart ihlallerini tespit etmek

 • Size daha özel hizmetler sağlamak

 • Ürün ve hizmetlerle ilgili talep ettiğiniz bilgileri göndermek

 • Size bülten ve/veya pazarlama e-postaları göndermek

Platformların telefonunuzdaki işlevselliğini daha iyi değerlendirebilmek için mobil analiz yazılımlarından yararlanmaktayız. Bu yazılım; Platformu kullanma sıklığınız, Platformda meydana gelen etkinlikler, birleştirilmiş kullanım bilgileri, performans verileri, Platform'un indirildiği kaynak gibi bilgileri kaydedebilir. Analiz yazılımındaki bilgiler, Platform içinde gönderilen hiçbir kişisel bilgiyle ilişkilendirilmez.

Bazı durumlarda, Facebook Connect veya bir Açık Kimlik sağlayıcısına ait giriş sistemleriyle Sitelerimizde oturum açabilirsiniz. Bu hizmetler kimliğinizi doğrulayarak adınız ve e-posta adresiniz gibi belirli kişisel bilgilerinizi kayıt formumuza önceden doldurarak bizimle paylaşma seçeneği sunar. Facebook Connect benzeri hizmetler, Sitelerimizde gerçekleştirdiğiniz etkinliklerle ilgili bilgileri profilinizde yayınlayarak ağınızdaki diğer kullanıcılarla paylaşma seçeneği sunar.

Seçim/Kapsam Dışı Kalma

Bülten veya pazarlama e-postalarının aboneliğini iptal etmek istediğinizde e-postada yer alan abonelikten çıkma talimatlarını yerine getirebilir veya privacy@uplandsoftware.com adresinden bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Müşteriyseniz, hesabınızı güncellemek için privacy@uplandsoftware.com adresinden bizimle iletişime geçmeniz gerekir.

Müşterilerimizden birinden hizmet alıyorsanız ve hizmeti kullanan Müşterilerimizden birinin sizinle iletişime geçmesini istemiyorsanız, sizinle doğrudan iletişim kuran Müşteri ile iletişime geçmeniz gerekir. Kişisel bilgileriniz, Platformlarımızı veya diğer hizmetlerimizi sunmamıza yardımcı olan şirketlere aktarılabilir. Sonraki üçüncü taraflara yapılan aktarımlar, Müşterilerimiz ile yaptığımız hizmet sözleşmelerinin şartları kapsamında değerlendirilir.

Satın alım işlemlerinin doğrulanması, sona erecek aboneliklerin hatırlatılması, yorum, soru veya taleplerinizin yanıtlanması, müşteri desteği sunma ve meydana gelen gelişmelerle ilgili güvenlik, teknik veya yönetim konulu mesajların gönderilmesi dahil, işlemlerle ilgili uyarıları göndermek için kişisel bilgileriniz kullanılır. Ayrıca, belirli bir Platforma ilk kez giriş yaptığınızda Platformu daha yetkin bir şekilde kullanmanıza yardımcı olmak amacıyla sizinle iletişime geçeriz. Bu mesajlar, hizmetlerimizin temel unsurları olup çoğu genellikle devre dışı bırakılamaz.

Bilgilerin Paylaşılması

Kişisel bilgileriniz, üçüncü taraflarla sadece gizlilik bildiriminde açıklanan şekillerde paylaşılır. Kişisel bilgileriniz üçüncü taraflara satılmaz.

Kişisel bilgileriniz, Şirketimiz adına hareket eden veya size hizmet sunmamıza yardımcı olan veri depolama, bakım hizmetleri, barındırma hizmetleri, veritabanı yönetimi, web analizi ve ödeme işleme sağlayıcıları gibi yardımcı olan üçüncü taraflarla iletilebilir. Bu üçüncü tarafların kişisel bilgilerinizi kendi amaçları için kullanmalarına izin verilmeyecek ve kişisel bilgilerinizi belirtilen amaçlar doğrultusunda ve bizden gelen talimatlara uygun şekilde işlemelerine izin verilecektir.

İşbu üçüncü taraflar, kişisel bilgilerinizin kullanımıyla ilgili belirli akdi yükümlülüklerin yanı sıra bu gizlilik bildirimine tabidir. Upland ile sözü geçen üçüncü taraflar arasındaki hukuki ve akdi yükümlülüklere bakılmaksızın, kişisel bilgilerin üçüncü taraflarca yanlış kullanımından doğacak zararlardan Upland sorumlu olacaktır.

Platformlarımız kullanılarak Müşterilerimize sağlanan tüm bilgiler Müşterilerimiz tarafından denetlenir. Paylaşılan bilgilerin başkalarıyla nasıl paylaşıldığıyla ilgili bilgi edinmek için Müşterilerin gizlilik bildirimlerini inceleyin.

Kişisel bilgileriniz aşağıdaki durumlarda ifşa edilebilir:

 • yasaların gerektirdiği şekilde, mahkeme celbi veya benzer yasal işlemlerin yerine getirilmesi için;

 • haklarımızın korunması, sizin ve başkalarının güvenliğinin sağlanması, yolsuzlukların soruşturulması veya bir hükümetten gelen bir talebinin cevaplanması için ifşada bulunmanın gerekli olduğuna iyi niyetle inandığımız durumlarda;

 • kişisel bilgilerinizin sahipliği veya kullanımıyla ilgili meydana gelecek tüm değişiklikler ile ilgili tercih seçenekleriniz size e-posta ve/veya Sitelerimizde görünür bir şekilde yayınlanacak bir duyuru ile bildirilmek şartıyla, Upland'in bağlı şirketleri ya da müşterek yönetime tabi teşebbüslerinden birine ait varlıkların tamamı veya bir kısmını içeren bir şirket birleşmesi, devralınması veya satışı söz konusu olduğunda; ve

 • önceden onay verdiğiniz diğer tüm üçüncü taraflarla.

 • belirli hallerde, ulusal güvenlik veya emniyet güçlerinin gereksinimlerinin karşılanması için kamu kuruluşlarının hukuka uygun olarak yapılan taleplerine yanıt olarak kişisel verilerinizi ifşa etmemiz gerekebilir.

Çerezler ve Diğer İzleme Teknolojileri

Çerezler, işaretçiler, etiketler ve komut dosyaları gibi teknolojiler, Upland ve pazarlama iş ortakları, bağlı şirketleri ve işletme destek hizmet sağlayıcıları tarafından kullanılır. Bu teknolojiler, eğilimlerin analizi, Sitelerimizin yönetimi, Sitelerimizdeki kullanıcı hareketlerinin izlenmesi ve bütün halinde kullanıcı tabanımız hakkında demografik bilgi toplama amacıyla kullanılmaktadır. Bu teknolojilerin pazarlama ortaklarımız, bağlı şirketlerimiz, analiz ve barındırma hizmeti sağlayıcılarımız ve diğer işletme destek sağlayıcılarımız tarafından bir şahıs üzerinde kullanımına ilişkin veya toplu olarak raporlar alabiliriz.

İçerik bilgilerinin ve tercihlerinin depolanması için HTML5 veya Flash gibi Yerel Depolama Nesnelerinden (LSO) yararlanılır. Sitelerimizdeki belirli özelliklerin sağlanması veya web gezinme etkinliğinize dayalı reklamlar göstermek için iş ortaklığı kurduğumuz üçüncü taraflar, bilgilerin toplanması ve depolanması için HTML5 ve Flash gibi LSO'lardan yararlanır. Çoğu tarayıcı, HTML5 LSO kaldırma araçlarını kaldırmak için kendi yönetim araçlarını sunar. Flash LSO'larını yönetmek için lütfen aşağıdaki bağlantıyı tıklayın.

http://www.macromedia.com/support/documentation/en/flashplayer/help/settings_manager07.html

Müşteri Referansları, Yorumları ve Değerlendirmeleri

Sitemizde yayınlanan müşteri görüşleri, yorumlar ve değerlendirmelerde kişisel bilgiler bulunabilir. Referansı ve referans veren kişinin adını yayınlamadan önce e-posta ile izniniz istenecektir. Referansınızı silmek veya değiştirmek için privacy@uplandsoftware.com adresinden bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Sitelerimizde ayrıca herkese açık blog veya topluluk forumları yer almaktadır. Bu tür sitelerde sağlayacağınız tüm bilgilerin erişim sahibi olan kişiler tarafından okunabileceğini, toplanabileceğini ve kullanabileceğini unutmamanız gerekir. Blog veya topluluk forumlarınızdan kişisel bilgilerinizi sildirme talebinde bulunmak için privacy@uplandsoftware.com adresinden bizimle iletişime geçebilirsiniz. Bazı durumlarda kişisel bilgileriniz kaldırılamayabilir ve tarafınıza bu bilgileri neden silemediğimizle ilgili açıklama yapılır.

Diğer Web Sitelerine Bağlantılar

Sitemizde, gizlilik uygulamaları Upland'den farklı olabilecek başka web sitelerine bağlantılar yer almaktadır. Bu sitelerin herhangi birine kişisel bilgilerinizi girmeniz halinde bilgileriniz, söz konusu sitelerin kendi gizlilik beyanlarına tabi olacaktır. Ziyaret ettiğiniz tüm web sitelerinin gizlilik beyanlarını dikkatle okumanız önerilir.

Sitelerimizde, Facebook Beğen düğmesi, Widget'lar ve Paylaş düğmesi gibi Sosyal Medya özellikleri veya Sitelerimizde çalışmakta olan etkileşimli mini programlar bulunmaktadır. Bu özellikler, IP adresiniz gibi kişisel bilgiler ile web sitemizde hangi sayfaların ziyaret edildiği gibi çeşitli bilgiler toplayabilir ve özelliğin doğru şekilde çalışmasını sağlamak amacıyla bir çerezi ayarlayabilir. Sosyal Medya Özellikleri ve Widget'lar, üçüncü taraflarca veya Sitelerimizde doğrudan barındırılır. Bu özelliklerle kurduğunuz etkileşimler, sağlayıcı şirketin gizlilik beyanına tabidir.

Güvenlik

Kişisel bilgilerinizin güvenliği bizim için önemlidir. Aktarım sırasında ve sonrasında bize gönderdiğiniz kişisel bilgilerin güvenliği üçün endüstri standartlarınca kabul gören uygulamaları takip ediyoruz. Giriş sırasında kullanılan kullanıcı adı ve parola gibi hassas bilgiler internet üzerinden aktarılırken Güvenli Soket Katmanı (SSL) / Taşıma Katmanı Güvenliği (TLS) şifrelemesi kullanılır.

Bununla birlikte, internet üzerinden gerçekleşen hiçbir aktarım yönteminin ve hiçbir elektronik depolama aracının %100 güvenli olmadığını unutmayın. Bu nedenle verilerinizin güvenliğini sağlamak için azami çaba sarf etmemize rağmen mutlak güvenlik garanti edemiyoruz.

Sitelerimiz veya Platformlarımızda güvenlik hakkında tüm sorularınız için privacy@uplandsoftware.com adresinden bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Kişisel Bilgilerin Güncellenmesi/Erişimi/Değiştirilmesi/Düzeltilmesi

 • Bize ilettiğiniz bilgiler

Kişisel bilgilerinizin değişmesi veya hizmetimizi kullanmamaya karar vermeniz halinde; belirli bir uygulama içinden, Müşteri Hizmetlerinin privacy@uplandsoftware.com adresine e-posta göndererek veya yukarıda listelenen iletişim bilgilerine posta yoluyla ulaşarak bu bilgileri düzeltebilir, güncelleyebilir, değiştirebilir, silebilir veya devre dışı bırakabilirsiniz. Talebiniz, ulaşmasını takip eden bir ay içinde gecikme olmadan yanıtlanacaktır.

Bilgileriniz, hesabınız etkin olduğu ve hizmetlerin sunulması için gerektiği sürece saklanır. Bilgileriniz, yasak yükümlülüklerimizi yerine getirmek, anlaşmazlıkları gidermek ve sözleşmelerimizi uygulamak için saklanır ve kullanılır.

 • Müşterilerimiz adına topladığımız bilgiler

Upland, kişisel bilgilerini işlediği kişilerle doğrudan ilişki içinde olmadığından; bunlara erişmek ya da yanlış bilgilerini düzeltmek, değiştirmek veya silmek isteyen kişilerin taleplerini doğrudan Upland'in Müşterisine (veri denetleyici) iletmesi gerekmektedir. Müşteri veriyi silmek için tarafımıza istek gönderdiğinde bu istek bir ay içinde yanıtlanacaktır.

 • Yanıt Süresinin Uzatılması

Yukarıda belirtilen bir aylık süre, kişiden gelen taleplerin yapısı ve sayısı hesaba katılarak gerekli olduğunda iki ay daha uzatılabilir. Gecikmeler mümkün olduğunca isteğin alınmasını izleyen bir ay içinde, gecikmenin nedeniyle birlikte size iletilir.

İşlediğimiz kişisel bilgiler, Müşterilerimize sunduğumuz hizmetler için gereken süre boyunca Müşterilerimiz adına saklanacaktır. Bilgileriniz, yasak yükümlülüklerimizi yerine getirmek, anlaşmazlıkları gidermek ve sözleşmelerimizi uygulamak için saklanır ve kullanılır.

AB Vatandaşlarının GDPR Kapsamında Gizlilik Hakları

Yalnızca AB vatandaşlarıyla ilgili olarak, GDPR dahil olmak üzere, yürürlükteki veri koruma kanunu çerçevesinde yasal bir dayanağa sahip olduğumuz durumlarda kişisel bilgilerinizi toplar ve işleriz. Bu yasal dayanak, kişisel bilgilerinizin işlenme amacına bağlıdır. Yani, kişisel bilgileriniz yalnızca aşağıdaki durumlarda toplanır ve kullanılır:

 • Sitelerin ve Platformların işletilmesi, müşteri hizmetleri ve kişiselleştirilmiş özelliklerin sunulması ve Site ve Platformların güvenlik ve emniyetinin sağlanması dahil size hizmet sunmamız için gerekli olduğunda;

 • Bilgilerin toplanması ve kullanılması ile Platform veya diğer hizmetlerin araştırma-geliştirme, pazarlama ve tanıtımı gibi meşru bir menfaatimizi (hak ve menfaatlerinizi ihlal etmeden) itfa ettiğimiz hallerde;

 • Belirli bir amaç için bize izin verdiğiniz durumlarda; veya

 • Yasal bir yükümlülüğü yerine getirmek için kişisel bilgilerinizin işlenmesi gerektiğinde.

Kişisel bilgilerinizin belirli bir amaçla kullanılması için izin vermişseniz, bu kararı değiştirme hakkına sahip olursunuz. Kişisel bilgilerimiz, Tarafımızın veya Müşterimizin meşru bir menfaati doğrultusunda kullanılırken, bu kullanıma itiraz etme hakkına sahip olursunuz; ancak bazı hallerde itirazınız, Platformun tüm veya bazı özellik ve işlevlerini kullanamamanıza neden olabilir.

E-posta adresiniz, bülten veya pazarlama amaçlı e-postaların gönderilmesi için kullanılabilir. Kişisel bilgilerinizi bize ilettiğiniz ilk anda, yürürlükteki kanunlara uygun olarak sizden izin istenecektir. Ayrıca, bu e-postalarda yer alan abonelikten çıkma talimatlarını uygulayarak veya privacy@uplandsoftware.com adresinden bizimle iletişime geçerek aboneliğinizi sonlandırabilirsiniz.

Yukarıda belirtildiği gibi, GDPR (AB Veri Koruma Yönetmeliği) uyarınca belirli hallerde kişisel bilgilerinize ilişkin bazı haklara sahip olursunuz. Bu veri koruma hakları, veri işleyen sıfatıyla Müşterileri adına hareket eden Upland için geçerli değildir. Bu durumda, AB veri güvenliği haklarının ifasına ilişkin tüm taleplerin doğrudan Upland'in Müşterisine (veri denetleyici) yapılması gerekmektedir.

 • Kişisel bilgilerinize erişme talebi. Kişisel bilgilerin işlenme amacı, kişisel bilgilerin paylaşıldığı alıcılar ve alıcı kategorileri, geçerli durumlarda kişisel bilgilerin saklanacağı süre, kişisel bilgilerin kaynağı ve herhangi bir otomatik karar verme sisteminin mevcut olup olmaması gibi ayrıntılarla birlikte, sakladığımız tüm kişisel bilgilerinize erişmek için talepte bulunma hakkınız olabilir.

 • Kişisel bilgilerinizin düzeltilmesini talep etme. Tarafımızca tutulan tüm yanlış kişisel bilgileri hiçbir gecikme olmaksızın düzeltme hakkına sahip olabilirsiniz.

 • Kişisel bilgilerinizin silinmesini talep etme. Saklanan kişisel bilgilerinizin silinmesi için talepte bulunma hakkınız olabilir.

 • Kişisel bilgilerinizin işlenmesini kısıtlamayı talep etme. Kişisel bilgilerinizin işlenmesini engelleme veya kısıtlama hakkınız olabilir.

 • Kişisel bilgilerinizin aktarılmasını talep etme. Teknik açıdan mümkün olduğu durumlarda, kişisel bilgilerinizin doğrudan üçüncü bir tarafa aktarılması için talepte bulunma hakkınız olabilir.

Bu gizlilik bildiriminde belirtilen veya AB Veri Koruma Yönetmeliği ile ilgili yükümlülüklerimizin yerine getirilmediğini düşünüyorsanız, İngiltere'deki Information Commissioner's Office gibi bir AB Veri Koruma Yetkilisi olarak belirlenen resmi makama şikayette bulunma hakkına sahipsiniz.

AB veri koruma yetkililerinin iletişim bilgilerine ec.europa.eu/justice/data-protection/bodies/authorities/index_en.htm adresinden ulaşabilirsiniz

Gizlilik Kalkanı Çerçeve Anlaşmaları

Upland Software Inc., ABD Ticaret Bakanlığı'nın AB üye devletleri ile İsviçre vatandaşlarına ait kişisel bilgilerin toplanması, kullanılması, saklanması ve Gizlilik Kalkanı'na uygun olarak ABD'ye aktarılması konusunda düzenlediği AB-ABD Gizlilik Kalkanı Çerçeve Anlaşması ve İsviçre-ABD Gizlilik Kalkanı Anlaşması hükümlerine uygun olarak faaliyet göstermektedir. Upland, söz konusu veriler konusunda Gizlilik Kalkanı İlkelerine bağlı kalacağını taahhüt etmiştir. Bu gizlilik politikasındaki ilkeler ile veriyle ilişkili kişinin Gizlilik Kalkanı İlkeleri arasında herhangi bir çelişki olması halinde Gizlilik Kalkanı İlkeleri geçerli sayılacaktır. Gizlilik Kalkanı programı hakkında daha fazla bilgi edinmek ve sertifikasyon sayfamızı incelemek için lütfen şu adresi ziyaret edin: https://www.privacyshield.gov/

Gizlilik Kalkanı Çerçeveleri'ne uygun olarak alınan ve aktarılan kişisel veriler konusunda Upland'in sorumlu olduğu yasal merci ABD Federal Ticaret Komisyonu'dur (Federal Trade Commission).

AB ve İsviçre vatandaşları ile burada ikamet eden kişiler, Gizlilik Kalkanı Çerçeveleri uyarınca, ABD'de kendilerine ait kişisel bilgi saklanıp saklanmadığını öğrenme hakkına sahiptir. Talebiniz üzerine, tarafımızca tutulmakta olan kişisel bilgilerinize erişiminiz sağlanacaktır. Ayrıca tarafımızca tutulmakta olan kişisel bilgilerinizi düzeltme, değiştirme veya silme hakkına sahip olabilirsiniz. ABD'ye Gizlilik kalkanı kapsamında aktarılan yanlış verilerin düzeltilmesini, değiştirilmesini veya silinmesini isteyen kişilerin taleplerini doğrudan privacy@uplandsoftware.com adresine iletmesi gerekmektedir. Talepte verilerin silinmesi isteniyorsa makul bir süre içinde dönüş sağlanacaktır.

Verilerinizi ilk olarak toplandığından veya sonrasında yetkilendirdiğinizden farklı bir amaç için kullanmadan ve acentelerimiz dışında başka üçüncü taraflarla paylaşmadan önce, ayrı kapsam dışı kalma veya kapsama dahil olma seçeneği sunulacaktır. Kişisel bilgilerinizin kullanımını veya ifşa edilmesini kısıtlamak için lütfen yazılı olarak privacy@uplandsoftware.com adresine talepte bulunun.

Upland'in ABD'de Gizlilik Kalkanı kapsamında aldığı ve sonrasında üçüncü taraflara aktardığı veriler üzerindeki sorumlulukları Gizlilik Kalkanı İlkeleri'nde açıklanmıştır. Bilhassa, Upland'in birlikte çalıştığı üçüncü taraf acentelerden biri, kişisel verileri kendi adına ve İlkeler'e aykırı biçimde işlerse, Gizlilik Kalkanı'na uyarınca Upland, hasara neden olaydan sorumlu olmadığını kanıtlamadığı müddetçe mesul ve sorumlu tutulacaktır.

Upland, Gizlilik Kalkanı ilkelerine uygun şekilde, Gizlilik Kalkanı çerçevesinde ABD'ye aktarılan kişisel bilgilerinizin tarafımızca toplanması ve kullanılması ve gizlilikle ilgili diğer şikayetlerin çözülmesi için taahhütte bulunmuştur. Avrupa Birliği ve İsviçre vatandaşları, Gizlilik Kalkanı ile ilgili sorularını öncelikle Upland'e privacy@uplandsoftware.com adresinden e-posta yoluyla iletmelidir.

Upland Software Inc. ayrıca Gizlilik Kalkanı kapsamında çözülemeyen gizlilik şikayetlerinin de ortadan kaldırmak üzere, Council of Better Business Bureaus tarafından işletilen BB EU PRIVACY SHIELD adlı bağımsız bir arabulucu kuruluşa yönlendirilmesi için taahhütte bulunmuştur. Geçerli süre sonunda şikayetin tarafımıza ulaştığına dair bilgi almamanız veya verilen yanıtı yeterli bulmamanız halinde, lütfen şikayette bulunmak ve süreç hakkında bilgi edinmek için www.bbb.org/EU-privacy-shield/for-eu-consumers adresini ziyaret edin. Bu hizmet size ücretsiz olarak sunulmaktadır.

Gizlilik şikayetinizin yukarıdaki kanallarla çözülememesi halinde, diğer tazmin mercilerince hükme bağlanmayan ikinci derece alacaklarınızdan bazıları için belirli hallerde bağlayıcı hükümlerin hakem ile çözülmesi için başvuruda bulunabilirsiniz. Gizlilik Kalkanı 1. Ek Belgesini şu adreste bulunabilir: https://www.privacyshield.gov/article?id=ANNEX-I-introduction

Gizlilik Bildirimindeki Değişikliklerin Duyurulması

Bu gizlilik bildirimi, zaman içinde bilgilendirme uygulamalarında meydana gelen değişiklikleri yansıtacak şekilde güncellenebilir. Yapılan değişikliklerle birlikte, gizlilik bildirimin "Geçerlilik tarihi" bölümü de değiştirilir. Yapılan değişikliklerin esaslı nitelikte olması halinde, aşağıdaki yollarla tarafınıza tebligat yapılacaktır: bu Sitede yayınlanan bir duyuru ile, Upland Community portalında yayınlanan bir duyuru ile veya tarafınıza e-posta gönderilerek (varsa, hesabınızda belirtilen e-posta adresine gönderilir). Gizlilik uygulamalarımızda meydana gelecek değişikliklerden haberdar olmanız için bu gizlilik bildirimini periyodik olarak incelemeniz önerilir.

Sorular ve İletişim

Kişisel bilgilerinizin nasıl kullanıldığıyla ilgili sorularınız varsa veya kişisel bilgilerinize erişmek, bunları düzeltmek veya silmek istiyorsanız lütfen privacy@uplandsoftware.com adresinden bizimle iletişime geçin. Ayrıca, şu adrese posta yoluyla ulaşabilirsiniz: Upland Software, Inc., 401 Congress Avenue, Suite 1850, Austin, Texas 78701.

Bize ulaşın

InterFAX'ın kurumunuza getireceği faydalar hakkında bilgi almak için ekimibizden biriyle konuşabilirsiniz.

Bize ulaşın