כיצד להשתמש בממשק הצפייה במסמכים שהתקבלו.

ממשק הצפייה במסמכים של אינטרפקס משמש בשירותי קבלת פקס, שירות פקס מאובטח בתקן PCI-DSS, העלאת מסמכים ושיתוף מסמכים בכדי לצפות במסמכים שהתקבלו, קיימים מאפיינים יחודיים למשתמשי שירות קבלת פקס מאובטח בתקן PCI-DSS.

 

סוגי המסמכים הניתנים לצפייה


ממשק הצפייה במסמכים באתר הניהול של אינטרפקס יכול להציג פקסים שהתקבלו ומסמכים שהתקבלו או שותפו עם חשבונך באינטרפקס.

 

תכונות ממשק צפייה במסמכים של אינטרפקס

(01) שינוי שם
שם המסמך הנו שדה מידע המופיע בתור המסמכים/פקסים הנכנסים אשר נגיש מאתר ניהול המשתמשים במערכת אינטרפקס.
באפשרותכם להוסיף או לערוך את שם המסמך על ידי לחיצה על שדה השם המופיע בראש העמוד, יופיע חלון קופץ שבו ניתן לערוך את שם המסמך,
ברירית המחדל של המערכת היא: ללא שם ובשדה יופיע ללא כותרת.

שינוי שם מסמך מתאפשר לבעלי המסמך ומשתמשים עם הרשאות עריכה בלבד.

(02) ארכיון
על מנת להסתיר מסמך בתור הפקסים יש להכניסו לארכיון, לחיצה על כפתור הארכיון ולאחר מכן על אישור תעביר את המסמך לארכיון המערכת.
אחסון מסמך בארכיון משמעותה שהטיפול במסמך הסתיים.
אחסון המסמך מסתירה אותו מתור המסמכים שהתקבלו.
איתור מסמך שנשלח לארכיון מתבצע באמצעות החיפוש המתקדם (בתור הפקסים/מסמכים שהתקבלו)

תור הפקסים >> רשימת פקסים נכנסים יש ללחוץ על המשולש הקטן הממוקם בקצה שורת החיפוש.
יש לבחור בשדה מצב ארכיון באפשרות הכל או ארכיון בלבד וללחוץ על חפש.

לחיצה נוספת על כפתור ארכיון תחזיר את המסמך לצפייה בתור הפקסים/מסמכים נכנסים.

אחסון מסמך בארכיון מתאפשר לבעלי המסמך ומשתמשים עם הרשאות עריכה בלבד.

(03) אפשרויות מחיקה

מחיקה:
באפשרותך למחוק מסמך לצמיתות באמצעות כפתור המחיקה ובחירה באפשרות מחק
ולחיצה על אישור.
מחיקת מסמך מתאפשרת לבעלי המסמך ומשתמשים עם הרשאות עריכה בלבד.
משתמשים עם הרשאות ניהול מתקדמות, בשירות פקס מאובטח בתקן PCI-DSS יכולים לחסום תכונה של מחיקה עבור משתמשים אחרים בחשבון. מידע נוסף בנושא תכונות משתמשים הפעלה/ביטול עם פקס מאובטח בתקן PCI-DSS.

הסתר:
באפשרותך להסתיר מסמך מתור הפקסים /מסמכים הנכנסים ע"י סימון המסמך ולחיצה על המשולש הקטן בצד כפתור המחיקה ובחירה באפשרות הסתר.
אינטרפקס אינה מוחקת מסמכים שהוסתרו, כאשר מסתירים מסמך, המערכת רק מבטלת את השיתוף איתך.
לא ניתן לאתר מסמך שהוסתר באמצעות חיפוש.

הסתרת מסמך מתאפשרת לבעלי המסמך ומשתמשים עם הרשאות עריכה בלבד.

(04) תיוג (אפשרות בחירה)

הפניה ייחודית:
באפשרותך להוסיף הפניה ייחודית למסמכים על מנת לשפר את יכולת החיפוש של מסמכים, ע"י לחיצה על כפתור התיוג ובחירה באזור ההפניה הייחודית שלי, הוספת המאפיין הייחודי ושמירה.

מאפייני שיתוף:
במידה והוגדר עם המשתמש שלך שיתוף למסמכים והנך בעל הרשאות עריכה ושיתוף באפשרותך להוסיף מאפיינים למסמכים בכדי לשפר את יכולת החיפוש, על מנת לערוך מאפייני מסמך בשיתוף יש לבחור בכפתור התיוג ובחירה באזור מאפייני שיתוף להוספת מאפיינים שיעזרו לך בחיפוש.

תיוג:
באפשרותך להוסיף תיוג למסמכים על מנת לשפר את יכולת החיפוש, על ידי לחיצה על כפתור התיוג ובחירה באזור תיוג לבחירה בתיוג קיים או הוספת תיוג חדש.

בעל המסמך ומשתמשים בשיתוף עם הרשאות צפייה ועריכה יכולים לערוך את ההפניה הייחודית, השיתוף והתגים של המסמך.

(05) העברה למספר אחר
כפתור זה פעיל למשתמשי קבלת פקס מאובטח PCI-DSS בלבד.
באפשרותך להעביר פקס שהתקבל באמצעות שליחה למספר פקס אחר על ידי בחירה בכפתור העברה למספר אחר ולבחור באחת מהאפשרויות:

  • אין עמוד שער

    יש להזין מספר פקס, לבחור את כמות העמודים לשליחה ולבצע שליחה (הפקס יישלח באופן מאובטח בתקן האבטחה PCI-DSS ליעד הנבחר.
  • כולל עמוד שער

    יש להזין מספר פקס, לבחור את כמות העמודים לשליחה, להוסיף פרטים בשדות הנוספים (אופציונלי), להזין את דף השער בעורך התוכן ולבצע שליחה (הפקס יישלח באופן מאובטח בתקן האבטחה PCI-DSS ליעד הנבחר.

משתמשים עם הרשאות ניהול מתקדמות, בשירות פקס מאובטח בתקן PCI-DSS יכולים לחסום תכונה של העברה למספר אחר עבור משתמשים אחרים בחשבון. מידע נוסף בנושא תכונות משתמשים הפעלה/ביטול עם פקס מאובטח בתקן PCI-DSS.

(06) אפשרויות שיתוף

שיתוף:
באפשרותך לשתף את המסמכים עם משתמשים אחרים על ידי לחיצה על המשולש הקטן ליד כפתור השיתוף ובחירה בשיתוף

בחלון השיתוף באפשרותך להוסיף משתמשים לשיתוף ולקבוע הרשאות גישה מתאימות למסמכים.

כדי לשתף מסמכים, עליך לשנות את שם המסמך לפני שיתופו.
בעל המסמך ומשתמשים בשיתוף עם הרשאות יכול לשתף יכולים לשתף מסמכים עם משתמשים נוספים.

העברת בעלות:
באפשרותך להעביר בעלות על מסמך למשתמש אחר בחשבון על ידי לחיצה על המשולש הקטן ליד כפתור השיתוף ובחירה ב העברת בעלות
יש להזין את שם המשתמש להעברת בעלות וניתן להוסיף הודעה שתישלח אליו המפרטת את העברת הבעלות, באפשרותך להגדיר הרשאות הגישה עבור המשתמש שלך או להסיר גישה מהמסמך.

כדי להעביר בעלות במסמך, עליך לשנות את שם המסמך.
רק בעל המסמך יכול להעביר בעלות למשתמשים אחרים.

(07) אזהרת אבטחה PCI-DSS
אזהרת אבטחה: "באחריות המשתמש להגן על קבצים המכילים מידע אשראי מסווג ויצוא מסמכים מהסביבה המאובטחת, בהתאם לדרישות תקן האבטחה PCI-DSS." מופיעה למשתמשי שירות קבלת פקס מאובטח בלבד.

הערה:

הצגת המסמך מבוססת על אישורי PCI. והרשאות גישה בחשבון.
משתמשים שאינם מנויים בשירות פקס מאובטח בתקן PCI-DSS אינם יכולים לצפות במסמכי PCI.

(08) שדה בחירת קבצים
במידה וקיבלת מסמך מהעלאה (Uploud) הכולל מסמר מסמכים, באפשרותך לבחור מהרשימה, לצפות במסמך מסוים מתוך המסמכים
שדה בחירת קבצים מוצג עבור משתמשי שירות העלאת מסמכים בלבד.

(09) תצוגה מקדימה תפריט עמודים
לחיצה כל כפתור תצוגה מקדימה תפריט עמודים מאפשרת ניווט בין העמודים במסמך.

(10) חיפוש במסמך
תכונה זו אפשרית במסמכים מבוססי טקסט בלבד (לא כולל מסמכים מסריקה או מפקס) באפשרותך לחפש טקסט במסמך, לחיצה על כפתור החיפוש והחצים,

בחירה בתיבת הסימון הדגשת הכול תסמן את התאמות החיפוש במסמך כולו, כברירת מחדל של המערכת החיפוש מתבצע ללא התחשבות בשימוש באותיות גדולות או קטנות (בטקסט לועזי) על מנת לחפש טקסט מדויק יש לסמן בתיבת הסימון התאמת אותיות .

(11) אפשרויות החלפת עמודים

לעמוד הקודם / לעמוד הבא:
במידה והמסמך כולל מספר עמודים, באפשרותך לנווט בתוכן המסמך באמצעות כפתורי הניווט.

מספר עמוד:
באפשרותך לנווט במהירות באמצעות הקלדת מספר העמוד המבוקש ולאחיו Enter.

עבור אל עמוד ראשון / עבור אל עמוד אחרון:

כדי לעבור לתחילת המסמך, לחץ על הסמל אפשרויות נוספות ולאחר מכן לחץ על מעבר לעמוד הראשון.
כדי לעבור לסוף המסמך, לחץ על הסמל אפשרויות נוספות ולאחר מכן לחץ על מעבר לעמוד האחרון.

(12) זום

הגדל, הקטן, זום אוטומטי:
באפשרותך להגדיל או להקטין את תצוגת המסמך על ידי לחיצה על התווים + או -, באפשרותך לבחור גודל תצוגה מהתפריט הנפתח.

(13) סיבוב המסמך
באפשרותך לסובב את תצוגת המסמך, לחץ על הסמל אפשרויות נוספות ולאחר מכן לחץ על סובב עם כיוון השעון או סובב כנגד כיוון השעון.

(14) כלי יד
באפשרותך להשתמש בעכבר המחשב על מנת לנווט במסמך באמצעות השימוש בכלי כף היד, על ידי לחיצה על אפשרויות נוספות ובחירה בכלי כף היד או ביטול השימו בו.

(15) כלי להסתרת מידע רגיש
כלי זה מאפשר להסתיר מידע מהמסמך אשר אינך מעוניין להציג, באמצעות צביעה בשחור של האזור המבוקש לצמיתות.
על מנת להשחיר אזור מסוים מהצגתו במסמך יש ללחוץ על כפתור ההסתרה לסמן את השטח המבוקש ולאשר את הפעולה.

פעולה זו אינה ניתנת לביטול, לאחר השחרת אזורים במסמך לא ניתן לשחזרו.

(16) הדפסה
באפשרותך להדפיס את המסמך על ידי לחיצה על כפתור ההדפסה ובחירת מאפייני הדפסה.
משתמשים עם הרשאות ניהול מתקדמות, בשירות פקס מאובטח בתקן PCI-DSS יכולים לחסום תכונה של הדפסה עבור משתמשים אחרים בחשבון. מידע נוסף בנושא תכונות משתמשים הפעלה/ביטול עם פקס מאובטח בתקן PCI-DSS.

(17) הורדה
באפשרותך להוריד את המסמך לשמירה במחשב, תחילה יש לבחור את מבנה הקובץ להורדה (PDF, TIFF, או PNG) ולאחר מכן ללחוץ על כפתור ההורדה.
משתמשים עם הרשאות ניהול מתקדמות, בשירות פקס מאובטח בתקן PCI-DSS יכולים לחסום תכונה של הורדה עבור משתמשים אחרים בחשבון. מידע נוסף בנושא תכונות משתמשים הפעלה/ביטול עם פקס מאובטח בתקן PCI-DSS.

תכונה

“בעלות על המסמך”

“יכול לערוך”

“יכול לצפות”

הערות

צפייה במסמך

✔*

✔*

✔*

* נקבע על ידי אישורי PCI
.
מחיקת מסמך

הסתרת מסמך

שמירה בארכיון

הצגת מסמך

✔*

✔*

* יכול לשתף במידה ומוגדרת תכונת שיתוף מתאימה.
העברת בעלות על המסמך

שינוי שם מסמך

הוספת תג למסמך

הוספת הפניה ייחודית למסמך

הוספת מאפייני שיתוף למסמך

העברה באמצעות פקס

✔*

✔*

✔*

* משתמשי שירות פקס מאובטח בלבד יכולים לשתף מסמך
הסתרת חלקים במסמך

צור קשר עוד היום

לדבר עם נציג במוקד שלנו על היתרונות שאינטרפקס יכולה להביא לתהליכי התקשורת של הארגון שלך

צור קשר עוד היום