Döküman Görüntüleyici Nasıl Kullanılır

InterFAX Döküman Görüntüleyici ile aldığınız dökümanları görüntüleyebilirsiniz.

 

Hangi türde dökümanlar görüntülenebilir

Döküman Görüntüleyici alınan faks ve yüklenen dökümanları görüntüleyebilir.

 

InterFAX Döküman Görüntüleyici özellikleri

(01) Yeniden Adlandırma (Rename)

Bir döküman isim alanına ekleme veya değiştirme için adını tıklayınız.
Dökümanı yeniden adlandırma penceresi açılır.
Başlangıçta Untitled/İsimsiz görünür.

Yalnızca görüntüleme ve düzenleme yetkisindeki döküman sahipleri yeniden adlandırabilir.

(02) Arşivle(Archive)

Arşivle simgesini tıklayarak bir dökümanı gizleyebilirsiniz.
Bir dökümanı arşivlediğinizde bu dosyayı gördüğünüz varsayılır.
Döküman arşivleme onu gelen kutunuzda gizler.
Gelişmiş arama ile arşivlenen dökümanları görüntüleyebilir veya tekrar gelen kutunuza geri alabilirsiniz.

Yalnızca görüntüleme ve düzenleme yetkisine sahip döküman sahipleri arşivleme yapabilir.

Alınan bir dökümanla çalışmanın genel prosedürleri aşağıdaki gibidir:
1- Dökümanı al.
2- Dökümanı görüntüle.
3- Etiketle, yeniden adlandır, tekil referans ekle, veya paylaştırma özelliklerini düzenle.
4- Dökümanı arşivle.

(03) Silme Seçenekleri

Sil:
Sil simgesini tıklayarak bir döküanı silebilirsiniz.

Gizle:
Gelen kutunuzdaki bir dökümanı Sil simgesini tıklayıp Gizle seçeneği ile gizleyebilirsiniz.

InterFAX gizlenen bir dökümanı silmez.

(04) Etiketleme Seçnekleri

Tekil Referans:
Etiketleme simgesini tıklayıp ve Tekil Referansım'ı seçerek dökümanınıza referans ekleyebilirsinz. Bir metin yazın ve kaydedin.

Paylaşım Özellikleri:
Şayet ana kullanıcınız paylaşım yetkisi verdiyse, gelişmiş aramalar için dökümanı düzenleyebilirisiniz. Paylaşım Özelliklerini düzenlemek için, Etiketle simgesini tıklayın. Sonra Paylaşım Özellikleri'ni seçerek bir veya daha çok paylaşım yetkisi düzenleyebilirsiniz.

Etiketler:
Gelişmiş aramalar için dökümanınıza etiket ekleyebilirsiniz. Bunun için Etiketle simgesini tıklayın. Sonra Etiketle'yi seçerek bir veya daha çok etiket verebilir veya yeni bir etiket ekleyebilirsiniz.

(05) Faksı Yönlendir

Aldığınız bir faksı Faksı İlet simgesini tıklayarak başkasına yönlendirebilirsiniz. Bunun iki yöntemi vardır:
* Kapak sayfasız
* Kapak sayfalı

Outbound PCI yetkili kullanıcılara açıktır bu özellik.

(06) Paylaştırma Seçenekleri

Paylaş:
Dökümanı başka kullanıcılarla paylaştırabilirsiniz. Bunun için Paylaş simgesini tıklayınız. Sonra hangi kullanıcılara paylaştırmak istediğinizi belirleyebilirsiniz.

Bir dökümanı paylaştırmak için öncesinde dökümanı yeniden adlandırmalısınız.

Yetki Devri(Transfer Ownership):
Bir dosyadaki yetkinizi hesabınızda yer alan başka bir kullanıcıya devredebilirsiniz. Bunun için Paylaş simgesi ve Yetki Devri seçeneğini tıklayın. Sonra da hangi yetkileri devretmek istediğinizi belirleyin.

Bir döküman yetkisini devretmek için öncesinde dökümanı yeniden adlandırmalısınız.

Yalnızca döküman sahipleri başka bir kullanıcı ile yetki devrinde bulunabilir.

(07) PCI Uyarısı ( PCI Warning )

The PCI warning mentioned here: “It is the user’s responsibility to protect files containing cardholder data exported from the secure environment according to PCI DSS requirements” is shown only to users with Inbound PCI service.

Not:
Döküman görüntüleme PCI yetkisine göredir.
PCI olmayan yetkiler ile PCI döküman görüntülenemez.

(08) Dosya Seçim Alanı (File Selection Field)

Yüklenen bir dökümanı görüntülemek için açtığınızda, birden çok yüklenmiş dosyayı birlikte alabilirsiniz.
Listeden seçerek hangi dosyayı görüntülemek istediğinizi belirleyebilirsiniz.

Dosya seçim alanı yalnızca yüklenen dosyalar içindir.

(09) Gezinti Çubuğu

Gezinti çubuğu ile sayfalarda gezinebilirsiniz.

(10) Dökümanda Ara

Açılan dosyada arama yapabilirsiniz. Arama simgesini tıklayın ve aradığınız şeyi yazınız. Sonra sağ veya sol oku tıklayınız.
Bu özellik yalnızca text dosyalar içindir.

(11) Sayfa Seçenekleri

Önceki sayfa / Sonraki Sayfa :
Dökümanınız çok sayfalı ise, ileri geri yaparak sayfalara erişebiirsiniz.

Sayfa no:
Sayfa no yazarak dökümandaki ilgili sayfaya gidebilirsiniz.

İlk Sayfaya Git / Son Sayfaya Git:
Daha fazla seçenek simgesini tıklayıp dökümanın ilk sayfasına veya son sayfasına gidebilrisiniz.

(12) Büyüteç(Zoom)

Küçült, Büyüt, Oto Zoom (Zoom In, Zoom Out, Automatic Zoom):
+ veya - tıklayarak büyültme küçültme yapabilrsiniz.

(13) Döndür

Daha fazla seçenek simgesini tıklayarak sonra Saat Yönünde veya tersine döndürme yapabilirsiniz.

(14) El aracı

Farenizle dökümanda gezinmek için, Daha fazla seçenek simgesini tıklayın ve El aracını etkinleştir'i tıklayın.

(15) Hassas İçeriği Kaldırma aracı

Bu araç ile alınan dökümandaki hassas içeriği veya gizli bilgileri gizleyebilirsiniz.
Bu araç, seçili bölgeye siyah bir kutu ekleyerek görünen metin veya grafiklerin gizlenmesini sağlar.

Belirli bir alanı karartmak için, hassas bölgeye doğru büyültün(zoom in), Daha fazla seçenek düğmesinde Hassas İçeriği Kaldır'ı seçin. Sonra döküman üzerinde diktörtgen çizin ve onaylayın.

Bu işlem kalıcıdır, geri alınamaz.

(16) Yazdır

Yazdır simgesini ile seçilen dökümanı yazdırabilirsiniz.

Ana kullanıcılar PCI yetkileriyle bu özelliği iptal edebilir.

(17) İndir

Dökümanı bilgisayarınıza indirebilirsiniz.
Öncelikle indirme formatını (PDF, TIFF, or PNG) seçiniz ve sonra indir simgesini tıklayınız.

Özellikler

“Owner”

“Düzenleyebilir”

“Görüntüleyebilir”

Açıklama

Döküman Görüntüle

✔*

✔*

✔*

* PCI yetkisi ile belirlenir.
Sil

Hide

Archive

Share

✔*

✔*

* "Paylaştırabilir" yetkisi varsa mümkündür.
Yetki Devri

Yeniden Adlandır

Tag

Unique reference

Paylaşım özellikleri

Faksı yönlendir

✔*

✔*

✔*

* Yalnızca PCI kullanıcıları faksı yönlendirebilir.
Hassas İçeriği Kaldır

Bize ulaşın

InterFAX'ın kurumunuza getireceği faydalar hakkında bilgi almak için ekimibizden biriyle konuşabilirsiniz.

Bize ulaşın