Interfax Kullanım Şartları

Bu anlaşma; koşulları, kuralları, fiyat bilgileri, veya diğer ilave dökümanlar ile birlikte açıkça referans olarak Interfax tarafından zaman zaman yenilenmektedir ve Interfax hizmetlerine ilişkin Interfax ile sizin aranızdaki sözleşmenin tamamını oluşturmaktadır. Önceki bütün anlaşmaların yerine geçer.

Interfax Servisleri

Interfax www.interfax.net web sitesi üzerinden servislerine üyelik sunmaktadır. Servisler şunlardır:

Interfax Gönderim
Bu servis müşterinin eposta uygulamasından, Interfax websitesinden veya Interfax sunucuları ile yine Interfax-arayüzlerine entegre edilen uygulamalar ile faks göndermesine imkan verir. Bu servis hizmet aboneliği esaslıdır ve kullanım-tabanlıdır.

Interfax Alım
Bu servis müşterinin tekil bir telefon numarasına gönderilen faksları bir veya daha çok eposta adresine TIFF dosya ekleri ile alabilmesine imkan verir. Servis hizmet aboneliği esaslıdır ve ücreti Interfax web sitesindeki Fiyatlar sayfasında belirtilmiştir. Bazı bölgelerde müşteriye tahsis edilen numaralar yönüne yapılan çağrılar yerel telekom sağlayıcısı tarafından farklı oranlarda ücretlendirilebilir.

Interfax Plus
Interfax Gönderim ve Interfax Alım birlikte satıldığı servisin adı Interfax plus olarak adlandırılmaktadır.

Fiyatlar

Servislere ilişkin geçerli fiyat bilgileri interfax.net websitesindeki http://www.interfax.net/tr/prices sayfasında listelenmektedir ve zaman zaman iyileştirmeler yapılmaktadır.

Gizlilik Koşulları

Interfax, Müşterileri ile arasındaki güven ilişkisinin en iyi seviyede olmasına gayret etmektedir, buna katkı için de kişisel bilgilerin korunmasına kesinlikle saygılı davranmaktadır. Gizlilik Koşullarımızın en güncel halinin bir kopyasını http://www.interfax.net/tr/privacy adresinden edinebilirsiniz. Bu sayfada Interfax servislerini sunmamızın bir gereği olarak toplanan verileri nasıl yönettiğimizin ana hatlarını bulacaksınız. Gizlilik uygulamalarımızı değiştirmeye karar verirsek, Gizlilik Koşulları sayfamızda bunları belirteceğiz, böylece Müşterilerimiz hangi bilgileri topladığımız, nasıl, hangi koşullarda kullandığımız hakkında bilgi sahibi olacaktır.

Müşterinin Temsil Ettikleri

Bu anlaşmada yer alan tüm yasal sorumlulukları üstlenmeye ve temsile yetkili olduğunuzu kabul etmiş olursunuz. Hesabınızın kendi kullanımınız ve izin verdiğiniz diğerlerinin kullanımlarından doğacak mali sorumlulukları kabul etmiş sayılırsınız.

Müşterinin Sorumlulukları

Servislerde kullandığınız içerikten tamamen sorumlusunuz. Interfax kendi seçiminizle aldığınız ve gönderdiğiniz bilgilerin içeriğini kontrol etmez, kontrol etme sorumluluğu yoktur.

Şu hususları onaylamış sayılırsınız: (1) servislerin yasal olmayan hiçbir husus için kullanılmaması; (2) servislere bağlı ağların çalışmasına engel olmamak ve kesintiye uğratmamak; (3) servislere bağlı ağlardaki prosedürlere, kurallara ve tüm düzenlemelerle uyumlu olmak; (4) servisleri üçüncü şahısların telif hakkı, patent, marka, ticari sır, veya diğer özel haklarını ihlal etmek için kullanmamak; ve (5) servisleri kanun dışı, rahatsız edici, küfürlü, onur kırıcı, tehdit edici, zararlı, müstehcen veya başka herhangi sakıncalı bir husus için kullanmamak. Interfax, aşağıdaki husulardan birinin oluştuğuna kanaat getirirse, herhangi bir önlem almak hakkına sahiptir:: (1) Siz ya da size ait bir bilgi sizin veya diğer müşterilerin servisini bozar veya tehlike oluşturursa; veya (2) servisi kullanımınız yerel, ulusal, uluslararası herhangi bir kanun ve düzenleme ile çelişirse. Şunları yapmalısınız: (1) müşterinize ait kimlik bilgilerinin ve Interfax hesabınıza ilişkin gizli bilgilerin güvenliğini sağlamak ve (2) Interfax hesabınızın kullanımından doğan bütün ücretlerden sorumlu olmak(yetkisiz kullanımın tespitinde Interfax'ı söz konusu durumun tekrar oluşmasının engellenmesi için bilgilendirmek).

Servis Değişiklikleri

Interfax size bilgi vererek veya bilgi vermeden sunduğu servislerden herhangi birini değiştirmek veya iptal etmek hakkına sahiptir. Servisleri değiştirmek veya iptal etmekten dolayı Interfax, size veya üçüncü şahıslara karşı sorumlu tutulamaz.

Üye Hesabı, Şifre, ve Güvenlik. Üyelik adımlarının bir parçası olarak, bir eposta adresi, bir kullanıcı adı ve bir şifre belirlemeniz gereklidir. Interfax hesabınıza giriş yaptıktan sonra fakslarınızı korumak için şifre belirleyebilir veya değiştirebilirsiniz. Kullanıcı adınızın ve şifrenizin gizliliğini sağlamakla yükümlüsünüz. Ayrıca, hesabınızda oluşan bütün işlemlerden sorumlusunuz. Güvenlik ihlali veya herhangi bir yetkisiz kullanım tespit ettiğiniz durumlarda hemen Interfax'ı bilgilendireceğinizi kabul etmiş sayılırsınız.

Sözleşme İptali

Interfax veya siz herhangi bir zamanda, herhangi bir neden olmaksızın, bilgilendirme şartı ile Interfax hesabınızı sonlandırabilir. Interfax'a yaptığınız böyle herhangi bir bildirim Interfax'ın doğrulama prosedürlerine uyumluluk sağlamalıdır, her ne kadar bu prosedürler zaman zaman Interfax tarafından değiştirilebilirse de, Interfax'a telefonla ulaşarak bildirimin gerçekten tarafınızdan yapıldığını doğrulamanız istenir. Interfax, herhangi bir ön-bilgilendirme olmaksızın veya ikinci bir bildirimde bulunmaksızın Interfax hesabınızı askıya alma veya sonlandırma hakkını saklı tutar.

Müşteri Anlaşmasında Değişiklikler

Interfax bu Sözleşmeyi şu yöntemlerle zaman zaman değiştirme hakkında sahiptir (a) değiştirilen Müşteri Sözleşmesini Interfax Websitesinde yayınlayarak, ve/veya (b) değişikliğe ilişkin bilgiyi Interfax'a sağladığınız epostanıza göndererek. Bu gibi değişiklikleri öğrenmek için Interfax websitesini düzenli olarak ziyaret etmekle sorumlusunuz. Interfax Servislerini kullanmaya devam ederek, yayınlanan veya size iletilen bu gibi değişiklikleri kabul etmiş sayılırsınız. Aksi takdirde bu anlaşma, Interfax ve sizin tarafınızdan imzalanmadıkça değiştirilemez.

Garanti İptali ve Sorumlulukların Sınırlandırılması

A. Interfax ve diğer tüm Interfax yazılım ve servisleri "olduğu gibi" sunulmuştur ve ne Interfax ne de yetkili satıcılarından veya servis sağlayacılarından biri kullanım, şartlar ve işleyişle ilgili herhangi bir açık veya ima yoluyla garanti veya taahhütte bulunamaz. Interfax, servislerin kullanımına ilişkin erişimin hatasız ve kesintisiz olduğunu, ve Interfax yazılımı veya servislerinin herhangi bir özel performans ve kalite kriterlerini karşılayacağını taahhüt ve garanti etmez.

B. Interfax kullanımınız ve diğer tüm Interfax yazılım ve servisleri kendi risk ve sorumluluğunuzdadır. Interfax'tan doğrudan veya dolaylı edindiğiniz dosya, yazılım veya diğer materyallerin kullanımından kaynaklanabilecek her türlü risk ve sorumluluğu kabul etmiş sayılırsınız. Ne Interfax ne de yetkili satıcıları veya servis sağlayıcıları, Interfax veya herhangi bir Interfax yazılım ve servislerini kullanım eksikliğinizden doğabilecek herhangi bir zarardan sorumlu tutulamaz. Interfax ve yetkili satıcıları ve servis sağlayacıları bu olasılıktan haberdar edilmiş olsalar bile, sözleşme, haksız fiil veya diğer gerekçelere dayalı olsun, servisler veya bu anlaşmanın herhangi bir ihlal kullanımı aslında servisler için ödediğiniz miktarı ile sınırlıdır. Bu durumda Interfax'a ve yetkili satıcılarına ve servis sağlayıcılarına herhangi bir sorumluluk yüklenemez. Interfax, kendi kontrolü dışında oluşan herhangi bir problemden kaynaklanabilecek veri dağıtımındaki kesintiler nedeniyle, herhangi bir şekilde doğrudan veya dolaylı olarak sorumlu tutulamaz.

Ücretler

Interfax servisleri kullanımında, yaşadığınız ülke için geçerli olan ücretleri ödemeyi kabul etmektesiniz. Belirtilen bütün ücretlere, yasalarca iptal edilmedikçe, katma değer vergisi("VAT"), satış ve diğer vergiler eklenecektir. Interfax, Interfax'ı kullanmak veya erişim için belirtilen ücretleri değiştirmek veya yeni ücretler ekleme hakkını saklı tutar. Bütün değişiklikler Interfax tarafından kendi websitesinde yayınlanacaktır ve bu gibi fiyat bilgilerini ve bildirimleri gözden geçirmek ve düzenli takip etmekten kendiniz sorumlusunuz. Yayınlanan değişiklikler sonrası Interfax servislerini kullanmaya devam etmeniz veya Interfax hesabınızı sonlandırmamanız, değişen fiyatlandırmayı kabul ettiğiniz anlamına gelir.

Servisin belirli parçaları veya servisin tümü için ön-ödemeli ücret istenebilir ve miktarı belirlemek veya değiştirmek Interfax'ın yetkisindedir. Ön-ödenen ücret, ve tüm vergiler ve diğer ücretler sizin tarafınızdan peşin ödenir. Interfax hesabınızın borçlarının ödenmesi tarafınızdan Interfax kullanım ve işlemleri için sağlanacak kredi kartı veya banka kartı ile borcun oluştuğu hey ay için düzenli yapılır. Şayet Interfax hesabınız Interfax tarafından kurumsal faturalandırılmak üzere onaylanmış bir şirket hesabı ise, tüm ücretler aylık olarak biriktirilir ve Müşteri kimlik ve fatura bilgilerinize göre aylık olarak düzenli faturalandırılır. Ücretler fatulandırmada geçerli olan kur üzerinden aylık ödenir. Interfax hesabınıza ilişkin ödeme metodu kredi veya banka kartı ile ancak bankanız veya ilgili acentaları tarafından onaylanmaması halinde Interfax tarafından iletilen bütün ücretleri hemen ödemekle
yükümlüsünüz. Interfax Servislerini her kullandığınızda, Interfax'ı, söz konusu ücretlerin Interfax hesabınıza tanımladığınız kredi veya banka kartınızdan tahsil edilebilmesi için Interfax'a izin vermiş sayılırsınız.

Mevcut hesap bakiyenizi görüntülemek, faturalandırma detaylarınızı ve birikmiş ücretlerinizi görmek için lütfen Interfax websitesinden üye girişi yaparak "HESAP" ı tıklayınız.

Aktivasyon ücretiniz ve aylık servis ücretleri peşin ödenir ve KESİNLİKLE İADE-EDİLMEZ. Interfax'a yeni bir bildirimde bulunmadıkça; Interfax hesabınıza girdiğiniz kart bilgilerini değiştirmediğiniz veya bu sözleşmeyi sonlandırmadığınız sürece, Interfax'a tarafınızdan ek bir onay almaksızın her ay aylık servis ücretlerinin tahsili için izin vermiş sayılırsınız. Interfax'ı bilgilendirmeniz var olan mevcut borçlarınızı etkilemez. Hesabınıza uygulanan ücretlere ilişkin herhangi bir sorunuz için, Interfax müşteri hizmetleri bölümüne ücretlendirmenin yapıldığı günden itibaren 30 gün içinde başvurmalısınız. Bu sözleşme uyarınca, hesabınızı kullanımda başarısız olmanız Interfax ücretlendirmelerini reddetme hakkı vermez.

Eğer ücretsiz bir deneme süresi veren özel bir teklif uyarınca Interfax'a üye olduysanız, aktivasyon ücreti ve başlangıç aylık servis ücreti ÖN-ÖDEMELİ OLARAK KREDİ KARTINIZDAN VEYA BANKA KART LİMİTİNİZDEN ÖN-PROVİZYON İLE BLOKELENDİRİLECEK ve deneme süresi bitiminden önce Interfax'a aksini bildirmedikçe Interfax, tarafınızdan yeni bir onay almaksızın kredi kartı veya banka kartınızı borçlandıracaktır.

Interfax Servislerine belirli sayıda ay için ön-ödemeli özel indirim teklifiyle üye olduysanız, ön-ödemeli ücretleriniz peşin ödenir ve KESİNLİKLE İADE-EDİLMEZ. İlave olarak, başlangıç aylık servis ücretiniz tarafınızdan Interfax'a aksi bir bildirim yapılmadıkça veya hesabınızı sonlandırmadıkça, tarafınızdan ek bir onay almaksızın ön-ödemeli süreniz sonrası KREDİ KARTINI VEYA BANKA KARTINIZDAN ÖN-PROVİZYONLANDIRILIR. Interfax'ı bilgilendirmeniz var olan mevcut borçlarınızı hükümsüz kılmaz.

Tüm Interfax Gönderim Müşterileri için, faks gönderim servisi ve/veya Interfax tarafından zaman-zaman tanıtılan diğer kullanım-temelli servis ücretleri kesin bir tutar için ön-ödemeli ve peşin ödenir. Bu ön-ödeme, servisin talep edilmesiyle birlikte tahsil edilir. Faks gönderim servisini kullanım ücretleri ve/veya diğer kullanım-temelli ücretleri, standard Interfax servisleri mesajlaşma tarifeleri üzerinden, yapmış olduğunuz ön-ödemeden düşülür. Son faks gönderinizden 12 ay süre boyunca hiç faks gönderim yapmadığınız durumda faks gönderim paketiniz iptal edilir. Kullanım bakiyeniz, Online yönetim arayüzünden belirleyeceğiniz bir tutara eriştiğinde, (1) diğer belirlediğiniz miktar tarafınızdan yeni bir onay alınmaksızın kredi kartınız veya banka kartınızdan hemen tahsil edilerek yüklenecek; veya (2) faks gönderim servisiniz siz yeni bir ön-ödemeli paket satın alana dek askıya alınacaktır. Bu davranış biçimi tarafınızca online hesap yönetim arayüzünden düzenlenebilir. Interfax Gönderim'e bağlı olarak, Interfax'ın faksı göndermek için yapacağı her teşebbüsten doğan iletişim maliyetlerini, iletişim tamamlansın ya da tamamlanmasın tarafınıza faturalandırılacağını bilmeniz gerekir. Gönderim süresi bir dakikaya kadar olan faks sayfası bir sayfa olarak ücretlendirilir, bir dakikadan fazla ise her 6 saniye için birim fiyatın 1/10'u ek ücret alınır.

Kartı veren bankanızca (veya agentası veya iş ortağı) Interfax'ın aylık servis ücretinizin tahsilatının reddedilmesi durumunda, Interfax başarılı olarak kredi kartınızı borçlandırabilene dek, aylık servis ücreti için Interfax'ı, hesabınızı borçlandırması için izin vermiş olursunuz.

Interfax kredi kartı veya banka kartınızdan aylık servis ücretini tahsil edebilmesi durumunda, Interfax otomatik olarak mevcut borçlarınızı tüm aylık servis ücretleri için kartınızdan tahsil edecektir(Interfax'a bunun için izin vermiş sayılırsınız).

Interfax şu gibi hususlarda bilgilendirmelisiniz: (a) kartınıza ait bilgilerden herhangi biri değiştiğinde (son kullanma tarihi vs.); ve (b) fatura adresiniz. Kartınız iptal olduğunda (kayıp, çalıntı vs. durumları) Interfax'ı bilgilendirmelisiniz.

Ödeme

Interfax, kredi kartı reddedilmesi veya bankanızca (veya agentaları veya iş ortakları) tarafından Interfax'a yaptığınız ödemelerin geri istenmesi gibi durumlarda hiç bir uyarıda bulunmaksızın hesabınızı askıya alma veya sonlandırma hakkında sahiptir.

Interfax faks gönderim servisinde komünikasyon miktarını sınırlandırmaz, ancak Interfax uygunsuz ve sistemi sıkıntıya sokacak büyüklükteki iletişim isteklerini şüpheli bir kullanım tespit edilmesi halinde engelleme hakkına sahiptir.

Mülkiyet

A. Interfax tarafından size tahsis edilen herhangi bir Interfax numarasının sahibi olmadığınızı anlamış ve kabul etmiş sayılırsınız. Interfax hesabınızın herhangi bir nedenle iptal edilmesi sonrası ilgili Interfax numarasının hemen başka bir müşteriye tahsis edilebileceğini anlamış ve kabul etmiş sayılırsınız. Bununla ilgili uğrayacağınız zararlardan Interfax sorumlu tutulamaz.

B. Interfax'ın zaman zaman, tarafınıza tahsis edilmiş olan Interfax numaranızı değiştirebileceğini de anlamış ve kabul etmiş sayılırsınız. Bununla ilgili uğrayacağınız zararlardan Interfax sorumlu tutulamaz.

Tazminat

Sizin veya hesabınızı kullanan başka birinin bu anlaşmada belirtilen hususlardan herhangi birini ihlalden kaynaklanabilecek ve buna bağlı olarak Interfax'ın ve yetkili satıcılarının ve servis sağlayıcılarının uğrayabileceği tüm olumsuzluklar (avukat masrafları dahil), borçlar, zararları karşılayacağınızı kabul etmiş sayılırsınız. Hizmet aldığınız ülkedeki yasalara ve düzenlemelere uymakla yükümküsünüz.

Genel Şartlar

Bu anlaşma ve Interfax servislerini kullanımınız İngiltere kanunlarına tabidir. Bu anlaşmanın herhangi bir hükmü geçersiz veya uygulanamaz olduğuna karar verilirse, bu hüküm ihmal edilecek ve kalan hükümler yürürlükte kalmaya devam edecektir. Bu anlaşma bir başkasına devredilemez. Interfax herhangi bir gecikme veya kontrolü dışındaki herhangi bir nedenden kaynaklanan doğrudan veya dolaylı bir olumsuz husus için sorumlu tutulamaz.

Interfax, servislerinden kaynaklanan herhangi bir kayıp, zarar ve problemin neden olacağı herhangi bir husus için sorumlu tutulamaz. Servisin kullanımından kaynaklanabilecek herhangi bir zarar nedeniyle Interfax'tan mali hak talebinde bulunulamaz.

Bize ulaşın

InterFAX'ın kurumunuza getireceği faydalar hakkında bilgi almak için ekimibizden biriyle konuşabilirsiniz.

Bize ulaşın