כיצד להפיץ פקס לנמענים רבים עם אינטרפקס

בכל שיגור פקס נדרשים שני מרכיבים (א.) מסמך לשיגור, ו(ב.) רשימת מכותבים.

המסמך הנשלח הינו סטטי, כלומר כל מקבל מקבל בדיוק את אותו מסמך, יש מספר דרכים לשגר פקס באמצעות אינטרפקס בהתאם לדרישתכם:

  1. שיגור מסמך סטטי תוך שימוש בספר הכתובות של תוכנת הדואל שלך .הקש כאן להסבר המלא.
  2. הפצת פקסים סטטים על ידי מנהל הרשימות של אינטרפקס. הקש כאן להסבר המלא.

צור קשר עוד היום

לדבר עם נציג במוקד שלנו על היתרונות שאינטרפקס יכולה להביא לתהליכי התקשורת של הארגון שלך

צור קשר עוד היום