פקס סטטוס / קודי שגיאה באינטרפקס

מפרט קודי צבע

קודי צבע הערות
בתהליך הפקס נמצא בתהליך הכנה לשליחה, בתהליך שליחה או שליחה מחדש, זהו מצב זמני אשר עלול להשתנות, יש להתעדכן בשלב מאוחר יותר על מנת לוודא שהפקס עבר בהצלחה.
הצלחה הפקס עבר בהצלחה, זהו מצב סופי אשר לא ישתנה.
כישלון שליחת הפקס נכשלה, לאחר מספר ניסיונות שליחה מחדש (בהתאם למוגדר בחשבון המשתמש), זהו מצב קבוע אשר לא ישתנה. ניתן לבצע שליחה חוזרת של הפקס מאתר ניהול המשתמשים.

קודי שגיאה

ערך תיאור הערות
-11 טרום עיבוד המערכת קיבלה את הודעתך ומעבדת את הפקס. זהו מצב זמני. יש להתעדכן מחדש לקבלת מצב סופי.
-1 טרום עיבוד המערכת קיבלה את הודעתך ומעבדת את הפקס. זהו מצב זמני. יש להתעדכן מחדש לקבלת מצב סופי.
-2 מוכן הפקס מוכן לשליחה וממתין לתורו בתור הפקסים היוצאים. זהו מצב זמני. יש להתעדכן מחדש לקבלת מצב סופי.
-3 נשלח או ממתין לשליחה חוזרת הפקס נמצא בתהליך שליחה או ממתין לשליחה חוזרת. זהו מצב זמני. יש להתעדכן מחדש לקבלת מצב סופי.
-22 הסתיים האשראי, ממתין לטעינת אשראי שליחה שליחת הפקס מתעכבת עד להוספת אשראי בחשבון המשתמש, על מנת לשחרר את הפקס לשידור היכנס לחשבון המשתמש באינטרפקס ובצע רכישה של כרטיס חיוג (אשראי לשליחת פקסים).זהו מצב זמני, מצב זה יכול להשתנות במידה ונרכש בחשבון המשתמש כרטיס חיוג נוסף או שחלפו מעל 24 שעות ולא התווסף אשראי שליחה לחשבון במרה כזה המצב ישתנה ל 205000. זהו מצב זמני אשר ישתנה במידה ויטען אשראי נוסף לשליחה.
כל מספר שלילי אחר הפקס מטופל המערכת קיבלה את הודעתך ומעבדת את הפקס. זהו מצב זמני. יש להתעדכן מחדש לקבלת מצב סופי.
0 OK (הפקס נשלח בהצלחה) הפקס נשלח בהצלחה. לידיעתך, אישור זה התקבל ממכשיר הפקס של מספר היעד, המפרט אישור שכל הדפים התקבלו בהצלחה.
1 שגיאה פנימית השיחה נותקה לאחר מספר דקות ללא קבלת מפריד עמוד או אישור מהמקור/יעד.
256 שגיאה פנימית במידה ונתקלת בקוד שגיאה זה יש לימור קשר עם מוקד התמיכה הטכני לבדיקה נוספת
263 צליל תפוס מספר היעד נמצא בשימוש.
403 הפקס בוטל באופן ידני  
3072 שגיאה זמנית הערה *
3080 שגיאה זמנית הערה *
3211 אי תאימות פקס הערה **
3220 אי תאימות פקס הערה **
3223 פקודת ניתוק לא צפויה נשלחה  
3224 מכשיר הפקס המרוחק לא הגיב  
3225 אי תאימות פקס הערה **
3230 הודעת ניתוק התקבלה במהלך ניסיונות ההתחברות.  
3231 אי תאימות פקס הערה **
3233 אי תאימות פקס הערה **
3264 אי תאימות פקס הערה **
3267 אי תאימות פקס הערה **
3268 תקלת שידור (לאחר מעבר עמוד)  
3269 אי תאימות פקס**  
3300 תקלת טלפוניה הערה *
3510 תקלת טלפוניה הערה *
3830 תקלת טלפוניה הערה *
3912 מספר היעד לא פעיל לא אותר צליל מענה, המערכת לא הצליחה לסווג אותות נכנסים. כלומר, לא נמצא תנאי תפוס, לא נמצא תנאי צליל מענה, לא אותרה אנרגיית קול.
3931 קו תפוס מספר היעד נמצא בשימוש.
3932 מספר היעד לא פעיל תפוס מהיר, מספר היעד לא זמין, מנותק או לא פעיל.
3933 קו תפוס יעד לא מנותב או תקלת טלפוניה.
3935 אין מענה (יתכן שהנייר נגמר)  
3936 מענה קול אנושי  
3937 צליל תפוס התניית צליל אותרה ובעקבותיה צליל תפוס.
3938 מספר לא פעיל  
6001 מספר לא פעיל מספר לא מנותב?
6002 אין אפשרות ניתוב יכול להתרחש בחשבונות מפתח או בחשבונות התנסות כאשר שולחים ליעדים החורגים מאשראי השליחה בחשבון. יש לפנות למוקד השירות לסיוע נוסף.
6003 תקלת טלפוניה הערה *
6004 תקלת טלפוניה הערה *
6016 תקלת טלפוניה הערה *
6017 קו תפוס מספר היעד תפוס
6018 אין מענה (ייתכן שאזל הנייר)  
6019 תקלת טלפוניה הערה *
6021 השיחה נדחתה  
6022 המספר שונה  
6027 מספר היעד לא פעיל תבנית מספר שגויה?
6028 מספר היעד לא פעיל מספר לא מנותב
6029 שיחה נדחתה  
6031 תקלת טלפוניה הערה *
6034 תקלת טלפוניה הערה *
6038 תקלת טלפוניה הערה *
6041 תקלת טלפוניה הערה *
6042 תקלת טלפוניה הערה *
6043 תקלת טלפוניה הערה *
6044 תקלת טלפוניה הערה *
6047 תקלת טלפוניה הערה *
6050 תקלת טלפוניה הערה *
6054 תקלת טלפוניה הערה *
6057 תקלת טלפוניה הערה *
6058 תקלת טלפוניה הערה *
6063 תקלת טלפוניה הערה *
6065 תקלת טלפוניה הערה *
6069 תקלת טלפוניה הערה *
6079 תקלת טלפוניה הערה *
6088 יעד לא תואם  
6095 יעד לא תואם  
6097 יעד לא תואם  
6099 יעד לא תואם  
6100 יעד לא תואם  
6102 תקלת טלפוניה הערה *
6111 תקלת טלפוניה הערה *
6127 תקלת טלפוניה הערה *
7004 תקלת טלפוניה הערה *
7012 תקלת טלפוניה הערה *
7013 תקלת טלפוניה הערה *
7200 כישלון בשליחת הפקס, לא מוגדר
8010 השיחה נותקה ביעד לפני קבלת פקס  
8021 אין מענה ייתכן שנגמר הנייר.
8025 קו תפוס מספר היעד תפוס.
204000 תקלת עיבוד המערכת לא המליחה לעבד את המסמכים לפקס, יש לוודא שהמסמך אינו כולל פקודות מאקרו, יש לודא שהמסמכים לא מוגנים בסיסמה ושהם נתמכים ברשימת הקבצים supported file types.
204001 תקלת עיבוד המערכת לא המליחה לעבד את המסמכים לפקס, יש לוודא שהמסמך אינו כולל פקודות מאקרו, יש לודא שהמסמכים לא מוגנים בסיסמה ושהם נתמכים ברשימת הקבצים supported file types.
205000 מכסת האשראי לשליחה הסתיים (כרטיס החיוג הסתיים) נדרש לרכוש אשראי נוסף לשליחת פקסים. התחבר לחשבון המשתמש באינטרפקס בחר בלשונית רכישה ובצע רכישה לכרטיס מתאים עבורך.
205001 תקלת מערכת פנימית (FindRoute) אירעה תקלה בלתי צפויה, נא לפנות Please למוקד השירות.
206001 תקלת מערכת פנימית (שולח מקומי) אירעה תקלה בלתי צפויה, נא לפנות Please למוקד השירות.
  • "תקלת טלפוניה", יכולה להיגרם ממספר שונה של סיבות וכוללת מספר משמעויות אשר רובן קשורות להגדרת השיחה, כישלון המוגדר כתקלת טלפוניה אינו מחייב תמיד תוצאת כישלון בשליחת פקס ליעד זה בעתיד. מערכת אינטרפקס מתעדת את קוד השגיאה המקורי ותנסה לנתב את השיחה באמצעות שרת פקס אחר ותשתית קו שונה, אשר יכול להסתיים בשליחת פקס מוצלחת ליעד זה.

** "אי תאימות פקס", משמעות הדבר כי התקשורת בין שרתי אינטרפקס והנמען נכשלה למרות שהשיחה נענתה ע"י מכשיר פקס. ייתכן שחלק מהעמודים הנשלחים או חלקים מהעמוד לא עברו בהצלחה באופן מלא. יש לבדוק את שדה "כמות הדפים שנשלחו" בהודעת המשוב או באתר הניהול.

צור קשר עוד היום

לדבר עם נציג במוקד שלנו על היתרונות שאינטרפקס יכולה להביא לתהליכי התקשורת של הארגון שלך

צור קשר עוד היום