InterFAX Hata Kodları

Renk kod açıklamları

Renk & Anlamı Yorumlar
İşleniyor Faks henüz sonuçlanmadı; hazırlanıyor, gönderiliyor veya tekrar deneniyor. Bu geçici bir durumdur, değişebilir. Faksın tamamlandığını anlamak için tekrar sorgulayın.
Başarılı Faks başarılı gönderildi. Bu kesin bir sonuçtur, değişmez.
Başarısız Faks başarısız, tekrarlar da yapıldıktan sonra. Bu kesin bir sonuçtur, değişmez. Faksı tekrar göndermeyi tercih edebilirsiniz.

Status Codes

Değer Açıklama Yorumlar
-1/-11 Ön-işleme Mesajınız sisteme ulaştı ve faks için hazırlanıyor. Geçici bir hata kodudur. Son durumu öğrenmek için sonra tekrar sorgulayın.
-2 Hazır Faks hazır ve gönderim kuyruğunda işleme alınacak. Geçici bir hata kodudur. Son durumu öğrenmek için sonra tekrar sorgulayın.
-3 Gönderiliyor(veya tekrar deneniyor) Faks gönderim için hazır veya sonraki deneme için bekliyor. Geçici bir hata kodudur. Son durumu öğrenmek için sonra tekrar sorgulayın.
-22 Yetersiz kredi, yükleme bekleniyor Faks, hesapta yeterli kredi olana kadar bekletiliyor. Faksın gönderilmesi için, InterFAX hesabınıza üye girişi yapın, Satın Al -> Ön-Ödemeli Paketler'i tıklayın, ihtiyaç duyduğunuz paketi seçin ve ödeme için devam edin. Geçici bir hata kodudur. Bu kod iki durumda değişebilir: a.) hesaba ilave kredi satın alınır, b.) 24 saat içinde ek kredi satın alınmaz, bu durumda hata kodu 205000 olur. Geçici bir hata kodudur ve kredi yüklendiğinde değişir.
Diğer herhangi bir eksi hata kodu Faks işleniyor Sistem mesaınızı aldı ve faks için hazırlıyor. Geçici bir hata kodudur. Son durumu öğrenmek için sonra tekrar sorgulayın.
0 OK (Faks başarılı gönderildi) Faksınız başarıyla gönderildi. Bu bilgi faks alan cihazın bütün sayfaları başarıyla aldığına ilişkin iletilen sinyale göre sağlanmıştır.
256 Sistem hatası Bu hatayı alırsanız , lütfen detaylı bilgi için bize ulaşın.
263 Meşgul The receiving line is in use.
403 Faks kullanıcı tarafından iptal edildi.  
3072 Telefon hatası Bakınız *
3080 Telefon hatası Bakınız *
3211 Faks makinası uyumsuzluğu Bakınız **
3220 Faks makinası uyumsuzluğu Bakınız **
3223 Beklenmeyen bir bağlantı kesme komutu gönderildi  
3224 Karşı faks makinası yanıt vermekte başarısız oldu  
3225 Faks makinası uyumsuzluğu Bakınız **
3230 Bağlantı kurma denenirken karşı taraf bağlantıyı kesti  
3231 Faks makinası uyumsuzluğu Bakınız **
3233 Faks makinası uyumsuzluğu Bakınız **
3264 Faks makinası uyumsuzluğu Bakınız **
3267 Faks makinası uyumsuzluğu Bakınız **
3268 İletişim hatası (sayfa bitimi sonrası)  
3269 Faks makinası uyumsuzluğu**  
3300 Telefon hatası Bakınız *
3510 Telefon hatası Bakınız *
3830 Telefon hatası Bakınız *
3912 Telefon numarası hatası Yanıt tonu algılanmadı. Uygulama gelen sinyalleri sınıflandıramıyor( ör., meşgul, aranamıyor vs gibi anlaşılır bir durum değil).
3931 Meşgul The receiving line is in use.
3932 Telefon numarası hatası Hızlı meşgul. Alıcı hat servis dışı veya bağlantısı kopmuş olabilir.
3933 Meşgul Tanımsız numara veya telefon hatası.
3935 Yanıt yok (kağıt bitmiş de olabilir)  
3936 Sesli yanıt  
3937 Meşgul çalıyor Meşgul tonundan sonra çalıyor.
3938 Telefon numarası hatası  
6001 Telefon numarası hatası Tanımsız Numara?
6002 Arama için geçerli rota yok Developer ve demo hesaplarda oluşabilir, şayet pahalı tarifeli bölgelere gönderim deneniyorsa. Destek için bize ulaşın.
6003 Telefon hatası Bakınız *
6004 Telefon hatası Bakınız *
6016 Telefon hatası Bakınız *
6017 Meşgul Alıcı hat kullanımda.
6018 Yanıt yok (kağıt bitmiş de olabilir)
6019 Telefon hatası Bakınız *
6021 Arama reddedildi  
6022 Numara değişmiş  
6027 Telefon numarası hatası Geçersiz numara formatı?
6028 Telefon numarası hatası Tanımsız numara
6029 Arama reddedildi  
6031 Telefon hatası Bakınız *
6034 Telefon hatası Bakınız *
6038 Telefon hatası Bakınız *
6041 Telefon hatası Bakınız *
6042 Telefon hatası Bakınız *
6043 Telefon hatası Bakınız *
6044 Telefon hatası Bakınız *
6047 Telefon hatası Bakınız *
6050 Telefon hatası Bakınız *
6054 Telefon hatası Bakınız *
6057 Telefon hatası Bakınız *
6058 Telefon hatası Bakınız *
6063 Telefon hatası Bakınız *
6065 Telefon hatası Bakınız *
6069 Telefon hatası Bakınız *
6079 Telefon hatası Bakınız *
6088 Uyumsuz destinasyon  
6095 Uyumsuz destinasyon  
6097 Uyumsuz destinasyon  
6099 Uyumsuz destinasyon  
6100 Uyumsuz destinasyon  
6102 Telefon hatası Bakınız *
6111 Telefon hatası Bakınız *
6127 Telefon hatası Bakınız *
7004 Telefon hatası Bakınız *
7012 Telefon hatası Bakınız *
7013 Telefon hatası Bakınız *
8010 Alıcı faks makinası faksı almadan hattı düşürdü  
8021 Yanıt yok Kağıt bitmiş olabilir
8025 Meşgul Alıcı hat kullanımda.
204000 Faksa dönüştürme hatası Sistem dökümanlarınızı faksa dönüştüremed. Dökümanlarınızın hiç makro içermediğinden, şifre korumalı olmadığından ve desteklenen dosya tipleri listesinde yer aldığından emin olun.
204001 Faksa dönüştürme hatası Sistem dökümanlarınızı faksa dönüştüremed. Dökümanlarınızın hiç makro içermediğinden, şifre korumalı olmadığından ve desteklenen dosya tipleri listesinde yer aldığından emin olun.
205000 Kota aşıldı (Ön-ödemeli paket tükendi) Faks gönderebilmek için daha fazla faks kredisi satın almanız gerekiyor. InterFAX hesabınıza üye girişi yapın, Satın Al -> Ön-Ödemeli Paketler'i tıklayın, ihtiyaç duyduğunuz paketi seçin ve ödeme için devam edin.
205001 Sistem hatası (FindRoute) Beklenmeyen bir hata oluştu. Lütfen bize ulaşın.
206001 Sistem hatası (LocalSender) Beklenmeyen bir hata oluştu. Lütfen bize ulaşın.
  • "Telefon hatası" farklı anlamlar ve detaylar içerebilir, ancak çoğunlukla arama yapma ile ilgilidir. "Telefon hatası" tam olarak faksınızın kesinlikle başarılı iletilemeyeceği anlamına gelmez. InterFAX, ilk hata mesajını algılar ve başarılı gönderimi sağlamak için faksınızı farklı sunucu ve telefon hatları üzerine yönlendirerek tekrar dener.

** "Faks Makinası Uyumsuzluğu" InterFAX ile alıcı arasındaki iletişimin karşı faks makinası yanıt vermesine rağmen başarısız olduğu anlamına gelir. Bazı sayfaların veya sayfaların bazı kısımları alınmış olabilir. Lütfen size iletilen rapor mesajındaki 'Sayfa' bilgisini kontrol edin.

Bize ulaşın

InterFAX'ın kurumunuza getireceği faydalar hakkında bilgi almak için ekimibizden biriyle konuşabilirsiniz.

Bize ulaşın