התקנת סימנייה עבור שירות הפקס מייל ב-Google Docs

התקנת סימנייה עבור שירות הפקס מייל ב- Firefox

יש לבצע את הפעולות הבאות להתקנת סימניית אינטרפקס ב-Mozilla Firefox:

  1. יש לוודא שסרגל הסימניות גלוי. אם הוא אינו גלוי, יש לפתוח את תפריט התצוגה > סרגלי כלים > ולסמן את תצוגת הסרגל.
  2. גרור את הסימנייה מלוח הבקרה של אינטרפקס לסרגל הכלים.

התקנת סימנייה עבור שירות הפקס מייל ב- Internet Explorer

יש לבצע את הפעולות הבאות להתקנת סימניית אינטרפקס ב- Microsoft Internet Explorer:

  1. יש לוודא שסרגל הקישוריות של Internet Explorer גלוי. אם אינו גלוי, יש ללחוץ עם לחצן העכבר הימני באזור התפריט ולאפשר הצגת קישוריות.
  2. בלוח הבקרה של אינטרפקס, יש ללחוץ עם לחצן ימני על הסימנייה ולבחור הוסף למועדפים.

התקנת סימנייה עבור שירות הפקס מייל ב-Google Chrome

יש לבצע את הפעולות הבאות להתקנת סימניית אינטרפקס ב-Google Chrome:

  1. יש לוודא שסרגל הסימניות גלוי. אם הוא אינו גלוי, יש לפתוח את תפריט הכלים מועדפים ולסמן הצג את סרגל המועדפים.
  2. גרור את הסימנייה מלוח הבקרה של אינטרפקס לסרגל הסימניות.

עבור לעמוד קבלת מסמכים לחשבון Google Docs

חזור לעמוד איך לשלוח פקס במייל מ-Google Docs

צור קשר עוד היום

לדבר עם נציג במוקד שלנו על היתרונות שאינטרפקס יכולה להביא לתהליכי התקשורת של הארגון שלך

צור קשר עוד היום