קבלת הפקס הראשון עם אינטרפקס

שירות קבלת פקס מקוון של אינטרפקס מאפשר לקבל הודעות פקס מרובות לכתובת הדואר האלקטרוני ללא צורך בהתקנה של רכיבי תוכנה או חומרה.

בסיום תהליך הרישום לשירות קבלת פקס מקוון, אנו מגדירים עבורך מספר פקס יחודי ואישי אשר מהווה מספר טלפון , אשר ניתן להפיץ ללקוחות, ספקים ועמיתים כמספר הפקס שלכם, כל פקס הנשלח למספר זה מועבר אוטומטית ובאופן מיידי לכתובת הדואר האלקטרוני שהוגדרה בעת הרישום לשירות.
קיימת אפשרות להוסיף כתובות דואר אלקטרוני לקבלת פקס, להסיר או לערוך כתובות קיימות, פעילות זו מתבצעת בעזרת ממשק המשתמש באתר המנויים (שם המשתמש והסיסמה מוגדרים גם בעת הרישום לשירות, הודעת מערכת המפרטת את שם המשתמש והסיסמה נשלחת בשלב הרישום).
את הודעות הדואר האלקטרוני המבשרות על קבלת פקס ניתן לשמור, להדפיס, להעביר לנמענים אחרים או למחוק, בדיוק כמו הודעת דואר אלקטרוני רגילה.

עדכון כתובת הדואר אלקטרוני

כחלק מתהליך הרישום הוגדרה כתובת דואר אלקטרוני לצורך העברת הודעות פקס נכנסות, בעזרת ממשק המשתמש באתר המנויים ניתן לערוך, למחוק או להוסיף כתובות דואר אלקטרוני לשירות קבלת פקסים.

הגדרת כתובות דואר מורשות לקבלה

 1. לחיצה על הגדרות תפתח לשוניות נוספות.
 2. לשונית קליטת פקסים תוביל למסך הגדרות מתקדם.
 3. כפתור עריכה מוביל למסך בו ניתן לבחור את רמת האבטחה ואת סוג ההודעה שתישלח בעת קבלת פקס נכנס, מסך זה מפורט בהמשך.
 4. סוג הקובץ אשר נשלח בקבלת פקס, מערכת אינטרפקס מאפשרת קבלה של קובץ במבנה PDF או TIF .
 5. סימון תיבת הסימון תאפשר מחיקה של קובץ הפקס לאחר שהוא נשלח לתיבת האימייל המוגדרת בשירות קבלה, אפשרות זו היא חלק מתקינת HIPAA לאבטחת מידע, באם בחרתם לסמן בתיבת הסימון, לא ישאר קובץ בשרת אינטרפקס (באם תיבת סימון לא מסומנת הפקס יישאר בשרתי אינטרפקס לתקופה של שבוע ימים בלבד).
 6. סימון בתיסת סימון תבצע מחיקה של הקובץ לאחר שהוא נמשך באמצעות ממשק API Web Service, באם לא נעשה שימוש באמצעות ממשק זה אין להשאיר את תיבת הסימון מסומנת.

כאמור כפתור עריכה מוביל למסך הגדרות נוסף, במסך זה ניתן לבחור את מבנה הודעת האימייל המתקבלת, ברירת המחדל היא מבנה טקסט אולם ניתן לבחור גם במבנה של הודעת HTML.
בנוסף ניתן לבחור הגדרות אבטחה מתוגברות ע"י בחירה של חתימה דיגיטלית והגדרה של מפתח הצפנה ציבורי לקבלת הודעות הפקס.

תור פקסים נכנסים

 1. לשונית הגדרות .
 2. לשונית ניתוב פקסים נכנסים מובילה להגדרות נוספות של ניתוב בקליטת פקס.
 3. ניתן להוסיף את אפשרות גיבוי פקס בשירות קבלה, כאשר כל פקס שמתקבל מועבר (בהתאם להגדרות הזמן שנבחרו) למספר פקס אחר.
 4. בנוסף קיימת האפשרות של הפצה מחדש של פקסים, למספרים בודדים או לרשימה (מתוך לשונית רשימות).
 5. ניתן להפיץ מחדש פקסים שהתקבלו ממספר מסויים או מסדרת מספרים.
 6. או להפיץ מחדש פקסים שהתקבלו ממזהי שדה מסויימים (CSID).

הגדרות מתקדמות

תור הפקסים

<

ol>כניסה למנויים עם שם המשתמש והסיסמה שהוגדרו בעת הרישום לשירות
1. לחצו על לשונית תור הפקסיםו
2. לאחר מכן על תת הלשונית רשימת פקסים נכנסים
ממסך זה ניתן לבצע את הפעולות הבאות:
3. מיון ההודעות בהתאם למספר קריטריונים כגון מועד הגעה.
4. לחיצה על סימן הקריאה המסומן בעיגול כחול מציגה את כתוןבות הדואר האלקטרוני אשר הודעת הפקס הועברה אליהם, עם ציון מועד הפעילות.
5. לחיצה על זכוכית המגדלת המופיעה ליד הודעת הפקס שהתקבלה מאפשרת לצפות בפקס עצמו (1. חברת אינטרפקס שומרת את הפקסים הנכנסים שבוע ימים בלבד, לאחר שבוע הפקסים נמחקים. 2. מטעמי אבטחת מידע, קיימת האפשרות להגדיר שפקסים לא ישמרו במערכת אינטרפקס כלל, פעולה זו מתאפשרת בלשונית ההגדרות, שירות קבלת פקס ולסמן בתיבת הסימון המאשרת מחיקה של הקובץ לאחר הגעתו)
6. חיווי סטטוס הפקס שהתקבל.
7. קיימת האפשרות לבחור את כמות השורות שיופיעו על המסך ע"י שינוי מספר השורות בעמוד, אפשרות זו מופיעה בחלק התחתון של המסך.
8. ניתן לבצע שליחה מחדש של הפקסים שהתקבלו ע"י לחיצה על הקישור בתחתית העמוד.

תור פקסים נכנסים

מידע נוסף ושאלות נפוצות ניתן למצוא בקישור הבא

צור קשר עוד היום

לדבר עם נציג במוקד שלנו על היתרונות שאינטרפקס יכולה להביא לתהליכי התקשורת של הארגון שלך

צור קשר עוד היום