שליחת פקס מהמחשב בעזרת פתרון "MAIL2FAX"

שירות שליחת פקס מקוון של אינטרפקס, מאפשר לשלוח פקס מכל תוכנת דואר אלקטרוני, עם כל מכשיר, בסביבות עבודה מגוונות ומכול מקום ובכך מיתר את הצורך בהתקנת מודם או שרת פקסים. עקבו אחר ההנחיות הבאות לשליחת פקס ישירות מהמייל באופן מקוון.

שליחת פקס מקוון - שלב ראשון

שלב ראשון: פתיחת הודעה חדשה ושולחים מורשים בחשבון

1. פתח הודעה חדשה
לשליחת פקס באופן מקוון באמצעות הודעת דואר אלקטרוני ניתן להשתמש בכל תוכנת דואר אלקטרוני סטנדרטית כגון אאוטלוק או בממשק אינטרנט כגון Gmail.
יש לפתוח הודעה חדשה (ניתן גם לבצע "העברה" של הודעת דואר אלקטרוני קיימת ולשלוח אותה כפקס.

2. שולחים מורשים לשליחה בחשבון אינטרפקס
יש לוודא שכתובת השולח מורשית לשליחת פקסים בחשבון המשתמש של אינטרפקס, בשדה "מאת" ("From")
יש להקפיד להשתמש בכתובת דואר אלקטרוני חוקית. כתובת הדואר אלקטרוני איתה נרשמתם לחשבון תתווסף באופן אוטומטי כמורשית שליחה, במידת הצורך ניתן להוסיף כתובות דואר אלקטרוני נוספות כמורשות שליחה בחשבון, אין מגבלה על מספר הכתובות וניתן להוסיף את הדומיין כולו כמורשה שליחה ע"י הוספת של * (כוכבית) לפני שם הדומיין .
שינויים בהגדרות ניתן לבצע ישירות באתר הניהול, אתר הניהול זמין לגישה ישירות מהאתר ע"י לחיצה על הכפתור הירוק בפינה העליונה של המסך.

שליחת פקס מקוון - שלב שני

שלב שני: הקלדת מספר היעד ושורת הנושא

3. הקלדת מספר היעד בשדה ה"אל" ("To")
כתיבת מספר היעד יכול להתבצע במספר דרכים:

שליחה ליעדים בשטח מדינת ישראל:

{fax.tc}{@}{מספר פקס}{אזור חיוג}

לדוגמא: שליחת פקס ליעד באזור תל אביב יש להקליד O35481234@fax.tc ניתן להקליד מקף (-) בין המספרים O3-5481234@fax.tc אין להשאיר רווחים.
במידה ומעוניינים להגדיר אזור חיוג קבוע לשליחת פקסים, כך ששליחה לאזור חיוג זה לא תחייב הקלדה של אזור החיוג ניתן להגדיר בממשק הניהול מאפייני שליחה נוספים.
בלשונית "הגדרות" >> "שליחה פקסים" >> "מאפייני שליחה" הגדרת קידומת מדינה ואזור חיוג (אזורי חיוג בישראל יוגדרו ללא ה"0" לדוגמא אזור חיוג 02 יוגדר 2. במידה ומוגדר אזור חיוג מסוים, בשליחת פקסים לאזור חיוג זה אין צורך להקליד את אזור החיוג.

שליחת פקס למדינות שונות יש להקליד את המספר עם קידומת בינלאומית, כפי שמתקשרים (ללא קידומת מפעיל מקומי)

{fax.tc}{@}{מספר פקס}{אזור חיוג}}קידומת מדינה}{00}

לדוגמא: שליחת פקס מישראל ליעד בארצות הברית, יש להקליד OO1-212-555-9684@fax.tc (קידומת בינלאומית “00”, קידומת מדינה “1”, אזור החיוג בניו יורק “212” והמספר הנו “555-9684”).

אפשרות נוספת

{fax.tc}{@}{מספר פקס}{אזור חיוג}}קידומת מדינה}{+}

לדוגמא: 1212-555-9O84@fax.tc +

4. הקלדת נושא ה"נושא" בהודעת המייל לא נשלח כחלק מהפקס אולם הוא משמש לצורכי תיעוד וארכיון עבור המשתמש

שליחת פקס מקוון - שלב שלישי

שלב שלישי, הקלד את הודעת הפקס ו/או הוסף צרופות

 • ניתן להקליד את הודעת הפקס ישירות בגוף ההודעה.
 • ניתן להוסיף צרופות , כגון מסמכי וורד Microsoft Word או קבצי PDF, .קבצי תמונה ועוד. אינטרפקס מאפשרת תמיכה במגוון רחב של מבנה קבצים. הקבצים המצורפים נשלחים לפי סדר העלאתם להודעת הדואר האלקטרוני.
  לצפייה בסוגי הקבצים הנתמכים ע"י אינטרפקס סוגי קבצים נתמכים לשליחה.
 • שליחה של גוף ההודעה והצרופות בהודעת פקס אחת מתאפשרת עם אינטרפקס כאשר גוף ההודעה משמש כדף הראשון של הפקס.

  על מנת לבצע שליחה חד פעמית של גוף ההודעה והקבצים מצורפים במסמך פקס אחד יש הוסיף את התווים b/ לסוף שורת הנושא של ההודעה (שלב סעיף 4).

  על מנת לבצע שליחה קבועה של גוף ההודעה והקבצים מצורפים במסמך פקס אחד בכל פקס אשר נשלח, ללא הצורך בהוספת תווים יש להגדיר זאת בממשק הניהול (הגדרות >> שליחת פקסים >> אשרור ומשוב >> יש לסמן בתיבת הסימון "הוסף תמיד את גוף ההודעה") .

שליחת פקס מקוון - שלב רביעי

שלב רביעי: שליחת הפקס

יש ללחוץ על שלח והודעת הדואר האלקטרוני תישלח למערכת אינטרפקס אשר מוודאת שכתובת הדואר מורשית שליחה ומבצעת המרה של ההודעה (לפי המאפיינים המוגדרים בשירות ובהודעה) ליעד הפקס.

במקרה של כישלון בשליחת הפקס, המערכת מנסה לבצע שליחה חוזרת בהתאם למדיניות השליחה המוגדרת בחשבון (בממשק המשתמש) ניתן להגדיר את מספר הניסיונות לשליחה חוזרת של פקס, ברירת המחדל היא 4 ניסיונות, כמו כן ניתן להגדיר את משך הזמן בין הניסיונות, ברירת המחדל היא 3 דקות.

הודעות הפקס הן הודעות דואר אלקטרוני הנשמרות בתיבת הדואר היוצא ובהתאם להגדרות תיבת הדואר האלקטרוני שלך, אינטרפקס שומרת את הודעות הפקס לזמן מוגבל לכן במידה והנך מעוניין לגבות את הנתונים יש לבצע זאת בשרת הדואר או במערכת גיבוי מתאימה.

מדיניות משוב

 • מדיניות משוב מוגדרת עבור כל משתמש בשליחת פקסים עם אינטרפקס וניתנת לשינוי בממשק הניהול, ברירת המחדל עבור משתמש היא תמיד לקבל משוב, אולם ניתן להגדיר קבלת משוב בכישלון בלבד או אף פעם .
 • הודעת המשוב נשלחת לכתובת הדואר האלקטרוני אשר שלחה את ההודעה אולם ניתן להגדיר של הודעות המשוב תישלחנה לכתובת דואר אלקטרוני יעודית בלבד, ההגדרה מתבצעת בממשק הניהול.
 • ניתן להגדיר סוגים שונים של הודעות משוב:
  טקסט פשוט הודעת טקסט ללא פרסומות הכוללת את פרטי הפקס הנשלח.
  HTML בשפה מקומית הודעת טקסט עם פרסומות הכוללת את פרטי הפקס הנשלח.
  HTML בשפה מקומית עם חותמת זמן הודעת טקסט הכוללת את פרטי הפקס הנשלח בצירוף העתק של העמוד הראשון עם חותמת תאריך, זמן שליחה ומספר עמודים. .
  XML הודעת במבנה XML הכוללת את פרטי הפקס הנשלח.
  CSV הודעת הכוללת קובץ CSV עם פרטי הפקס הנשלח.
 • אבטחה ופרטיות אינטרפקס מאפשרת להגדיר מחיקה של הקובץ הנשלח לאחר השליחה משרתי המערכת, אפשרות זו זמינה בממשק הניהול (לתשומת לבכם, מחיקה של הקובץ משרתי המערכת תמנע את האפשרות לבצע שליחה מחדש של הודעת הפקס).
 • מעקב אחר התקדמות הפקס הנשלח

  1. התחברות לממשק ניהול חשבון המשתמש יש להשתמש בשם המשתמש והסיסמה.
  2. בחר ב תור הפקסים בלשונית פקסים יוצאים. הרשימה שתופיע תפרט מידע נרחב אודות הפקסים אשר נשלחו ומצב תהליך השליחה.
  3. ממסך זה גם ניתן לבצע שליחה מחדש של פקס, הצגתו או אחסון בארכיב המערכת..

  אפשרויות מתקדמות בשליחת פקס מכתובת דואר אלקטרוני

  מערכת אינטרפקס מאפשרת מגוון אפשרויות מתקדמות לשליחת פקסים:
  הגדרת כותרת עם שדות קבועים או שדות משתנים לכל עמוד הנשלח.
  הגדרת כיוון הדף אנכי או אופקי.
  הגדרת רמת הרזולוציה והחדות בפקס הנשלח.
  אפשרויות אבטחה מיוחדות כמו הצפנה או שליחה מסביבות עבודה מיוחדות כגון Google Drive.
  כל אלה ועוד ניתנים לשינוי בממשק הניהול.

  צור קשר עוד היום

  לדבר עם נציג במוקד שלנו על היתרונות שאינטרפקס יכולה להביא לתהליכי התקשורת של הארגון שלך

  צור קשר עוד היום